Antti Tuomainen

Olen työskennellyt Skanskassa vuoden 2007 keväästä ja nähnyt eri tehtävissä yrityksemme laajan osaamisen kirjon. Nykyään työskentelen hankekehitysjohtajana.

Hankekehitystiimissä tehtävänämme on löytää hyviä kaupunkikehittämisen kohteita (tontteja tai kiinteistöjä) ja suunnitella näihin sijainteihin käyttäjälähtöiset tilaratkaisut. Hankimme kehittämillemme kohteille myös sijoittajan.

Usein kehittämämme hankkeet ovat osa isompaa aluetta. Me kutsumme näitä kohteita talon sisällä OneSkanska-hankkeiksi. Olemme myös hyvin usein mukana jo kaavoitusvaiheessa analysoimassa eri vaihtoehtoja ja laatimassa asemakaavaa yhdessä kaavoittajien kanssa. Itse saan motivaatiota juurin näistä isommista kokonaisuuksista, joissa on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin aikaisessa vaiheessa.

Skanskan-vuosinani olen oppinut yhteistyön merkityksen ja nähnyt monissa kohteissa sen, kuinka saamme tuotettua parhaat ratkaisut asiakkaalle hyödyntämällä ja yhdistämällä osaamisiamme. Jo aiemmin toimiessani itse kuntasektorilla pöydän toisella puolen koin parhaimmiksi rakennusliikkeiksi ne aktiiviset toimijat, jotka tarjoavat ja ehdottavat ratkaisuja oma-aloitteisesti.

Vaihtelevan työn tuomissa kiireissä tasapainoa elämääni tarjoavat ennen kaikkea perhe sekä harrastukset. Kahden tytön isän aika ei käy pitkäksi – lasten harrastuksissa riennetään mukana koko perhe ja yhdessä rentoudumme mökkeilemällä Saimaan rannalla. Arjen kiireissä helpottaa myös projektikiireisiin minun laillani tottuneen, rakennusalalla työskentelevän vaimoni ymmärtävä asenne.

Antti Tuomainen

Kirjoittajan tekstit