Antti Leino

Aloitin Skanska talonrakentamisessa vuonna 2004 ja toimenkuva laajeni pian kattamaan koko yrityksen toiminnan Suomessa. Skanska Suomi koordinoi pitkään tuotantoa myös Virossa, jota pääsin myös auttamaan turvallisuuden parantamisessa. Kansainvälisyys ja verkostoyhteistyö leimaa työtä tänä päivänä. Tieto ja kokemukset liikkuvat ilman rajoja yhä paremmin.

Turvallisen tuotannon kehittäminen on parasta, sillä siinä lyö kättä päälle kaikkien etu. Sujuva rakentaminen hyvässä työympäristössä edistää paitsi tehokkuutta, niin myös työtyytyväisyyttä ja turvallisuutta.

Vapaa-ajalla mökkeily ja luonnossa liikkuminen vievät ajatukset irti työasioista. Toimin myös suomalaisia työpaikkoja edustavassa Työsuojelupäälliköt Ry:ssä varapuheenjohtajana ja Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtajana.

Antti Leino

Kirjoittajan tekstit