Kunnalle vuokratilat kaksivaiheisella kumppanuusmallilla?
Asiakastyö Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Kunnalle vuokratilat kaksivaiheisella kumppanuusmallilla?

Rakennusurakoissa ovat viime vuosina yleistyneet erilaiset kumppanuusmallit, joissa kaksivaiheinen hankinta sisältää yhteisen kehitysvaiheen. Yhteiskuntakiinteistöjen vuokraukseen voitaisiin soveltaa nykyistä enemmän vastaavaa hankintamallia. Näin kunta tai kaupunki ja valittu vuokranantaja varmistuisivat jo varhaisessa vaiheessa keskustellen toiminnallisesti hyvistä, käyttäjälähtöisistä ratkaisusta.

Skanskalla on hyviä yhteistyökokemuksia kumppanuusmallin hankkeista sekä julkiselta sektorilta että yksityisen sektorin neuvotteluhankkeissa. Julkisen sektorin kumppanuusmallit ovat tulleet meille tutuiksi erityisesti sairaala- ja kouluhankkeissa.

Olemme olleet mukana nyt jo valmistuneen Kainuun uuden sairaalan allianssissa, Oulun yliopistollisen sairaalan OYS2030 -hankkeessa, jonka B-vaiheen allianssi on toteutusvaiheessa, sekä Hämeenlinnan Ahveniston sairaalahankkeessa, jonka toteutusvaiheesta on nyt myös sovittu. Koulukohteiden osalta kokemusta olemme kerryttäneet Lohjan kaupungin Laurentiustalon ja Ojamon koulun allianssihankkeissa.

Kumppanuusajattelua voidaan mainiosti soveltaa myös vuokrahankintaan. Järjestämällä vuokrasopimuksen kilpailutuksen, johon sisältyy hankintamallin mukainen kehitysvaihe, kunta ja valittu vuokranantaja varmistavat, että toiminnalliset ratkaisut ovat hyviä ja annettu budjetti pitää.

Kaksivaiheiseen kumppanuusmalliin kuuluukin sanan mukaisesti yhdessä kehittäminen ja jaetut tavoitteet. Vuokrasopimus solmitaan vasta kun valitut ratkaisut palvelevat molempia osapuolia ja toteutus vastaa todennettuihin tarpeisiin.

Kehitysvaiheen sisältävä vuokrasopimuksen kumppanuuskilpailutus sopisi parhaiten yli 10 miljoonan arvoisten vuokrakohteiden kilpailutukseen.

Kumppanuushankinta
Kilpailutusvaiheessa tarjouskilpailuun osallistuvilta pyydetään luonnossuunnitelmat sekä budjettivuokra. Yhteisen kehitysvaiheen aikana suunnitelmat tarkennetaan budjettivuokran raameissa ja lopuksi solmitaan vuokrasopimus.

Yhteisestä suunnittelusta kimpassa kehittämiseen

Kilpailutuksen lähtötiedoiksi tarvitaan hankesuunnitelman pohjalta määritetyt vuokrasopimuksen keskeiset ehdot sekä hankinta- ja ylläpitovastuiden rajaukset. Lisäksi heti alkuun on syytä kuvata toiminnalliset tavoitteet ja tavoiteltu tilaohjelma, sekä antaa tarjoajien käyttöön viitesuunnitelma, tilakaaviot ja keskeiset laatuvaatimukset.

Mikäli kohde tarjotaan tilaajan omalle tontille, ovat myös rakentamispaikkaa koskevat tiedot, alustava tontinkäyttösuunnitelma sekä tontin hinta olennaisia lähtötietoja.

Tarjoajien kelpoisuusvaatimuksissa on hyvä kiinnittää huomiota vakavaraisuuteen sekä referensseihin. Tarjousten arvioinnissa on syytä painottaa sekä laatu- että hintatekijöitä.

Hintaelementtinä voidaan tarjota vuosivuokrabudjettia, laatutekijöinä taas voivat olla esimerkiksi projektiorganisaatio, työpajatyöskentely ja luonnossuunnitelma. Muut tilaajalle tärkeät asiat kuten ympäristötavoitteiden toteutuminen sisällytetään kehitystyöhön.

Echa. Kuva: Tuomas Uusheimo
Helsingin Telakkarantaan rakennettujen Euroopan kemikaaliviraston toimitilojen suunnitelmia kehitettiin yhdessä vuokralaisen kanssa vuokrasopimuksen julkisen kilpailutuksen jälkeen. Näin varmistettiin, että tilat täyttävät vuokralaisen asettamat toiminnalliset tavoitteet.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on hyvä yhä jatkaa kumppanuusmallien kehittämistä. Kaksivaiheinen vuokrasopimuksen kilpailutus yhdistää kaksi toimialalla hyväksi koettua mallia: joustavan vuokrasopimuksen ja yhdessä kehittämisen. Lopputuloksena on yhteiskuntaa hyödyttäviä ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin.

Antti Tuomainen

Antti Tuomainen

Olen työskennellyt Skanskassa vuoden 2007 keväästä ja nähnyt eri tehtävissä yrityksemme laajan osaamisen kirjon. Nykyään työskentelen hankekehitysjohtajana.

Hankekehitystiimissä tehtävänämme on löytää hyviä kaupunkikehittämisen kohteita (tontteja tai kiinteistöjä) ja suunnitella näihin sijainteihin käyttäjälähtöiset tilaratkaisut. Hankimme kehittämillemme kohteille myös sijoittajan.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää