Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on edellytys hiilineutraaliuteen pääsemiseksi
Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on edellytys hiilineutraaliuteen pääsemiseksi

Todella monet meistä haluaisivat tehdä entistä enemmän hiilipäästöjen suitsimiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssämme. Monet haluaisivat myös työnantajiensa, esimerkiksi suurten rakennusyhtiöiden, olevan eturintamassa asiaa ratkaisemassa.

Näin on myös meillä Skanskassa: skanskalaiset haluavat meidän ottavan ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeysjärjestyksessämme selvästi aikaisempaa korkeammalle ja tuovan sitä esille entistä määrätietoisemmin, sillä myös meillä rakentajilla on mahdollisuus vaikuttaa asiaan merkittävästi. Vaikuttamistavoista kertoo myös BoKlokin maajohtaja Kati Valtonen blogissamme.

Maailmanlaajuinen tavoite: hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä

Olemme tänä syksynä asettaneet maailmanlaajuiseksi tavoitteeksemme olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Välitavoitteeksi on asetettu hiilipäästöjen vähentäminen vuoden 2015 tasosta 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä niissä hankkeissa, joiden suunnittelu on meidän omissa käsissämme. Tämä tarkoittaa asunto- ja toimistohankkeita, jotka itse kehitämme. Myöhemmin tavoitteemme laajenee kaikkeen rakentamiseemme. Kyse on kasvamisesta ympäristötehokkaampaan ajatteluun – koska muutos alkaa asenteesta – ja osoitus myös siitä, että pienet muutokset toimintatavoissa saavat aikaan isomman muutoksen, joilla pääsemme tavoitteeseemme.

Rakennetun ympäristön merkitys hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiselle on kiistaton. Rakennusprosesseilla on maailmanlaajuisesti suuri hiilijalanjälki, sillä niihin liittyy runsaasti raaka-aineiden käyttöä, materiaalien tuotantoa ja kuljettamista paikasta toiseen sekä itse rakennustyötä, jotka kaikki aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä.

Rakennettu ympäristö aiheuttaa 39 % niistä maailman hiilidioksidipäästöistä, jotka kytkeytyvät energian käyttöön. Päästöistä valtaosa syntyy rakennusten elinkaaren aikana niiden lämmittämisestä, jäähdyttämisestä ja muusta rakennusten käyttöön liittyvästä energiasta. Lisäksi päästöjä syntyy rakennuksiin käytettävien raaka-aineiden jalostamisesta ja itse rakennusprosessista. Tavalla, jolla rakennukset ja rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan, on erittäin suuri merkitys päästöjen kannalta. Siksi on välttämätöntä, että mittaamme hiilijalanjälkeämme sekä projektien tasolla että yrityksen tasolla.

Haasteena pitkät toimitusketjut

Rakennusalalla toimitusketjut ovat pitkiä ja niistä voi usein olla haastavaa kerätä luotettavaa tietoa. Siksi yksittäisen projektin hiilijalanjäljen selvittäminen ei ole helppoa. Kuitenkin Skanska on esimerkiksi Isossa-Britanniassa tehnyt valtavasti työtä selvittääkseen kattavasti toimitusketjunsa hiilijalanjäljen. Mittaustavoista ja tuloksista voit lukea täältä. Työssä on mennyt muutamia vuosia, mutta se on ollut sen arvoista.

Vasta kun luvut tekevät päästöt näkyviksi, se toimii usein ihmisten herättäjänä. Näin saadaan toisaalta myös näkyväksi pitkäjänteisen työn vaikutus siihen, kuinka lukuja painetaan alas. Ehkä jatkossa mittaamme projekteissamme meidän vaikutuspiirissämme olevan hiilijalanjäljen lisäksi myös hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjälki kertoo tuotteen, prosessin tai palvelun päästövähennyspotentiaalista, ja sen mittaaminen hiilijalanjäljen rinnalla tulee jatkuvasti yleisemmäksi. Rakennusalalla se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten paljon asukas voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään valitsemalla asunnon, jossa huoneilman lämpötilaa voi halutessaan säätää asteen alaspäin tai jossa toimivasti suunnitellusta pyöräkellarista hakee mielellään pyörän pikkumatkoja varten auton sijasta.

Suomen Skanskassa olemme vasta aloittelemassa lukujemme mittaamista, mutta tulemme jatkossa tarkastelemaan uudella strategiakaudellamme kaikkia toimintojamme hiilitavoitteiden valossa. 

Mittaaminen ja raportointi ovat entistä tärkeämpiä myös sijoittajille. He haluavat tietää, mihin laittavat rahansa ja miten yritys huolehtii vastuullisuudestaan. He haluavat myös tietää, miten vastuullisesti suunniteltuun ja rakennettuun kiinteistöön he ovat sijoittamassa. Kyse ei ole mistään piiperryksestä, vaan aivan perustavanlaatuisista asioista: asiakkaat eivät jatkossa osta tuotteita, jotka eivät ole vastuullisia, eivätkä sijoittajat sijoita tällaisiin yrityksiin tai hankkeisiin. Kyse on yritysten olemassaolosta ja siitä, ketkä jäävät henkiin.

Me skanskalaiset haluamme jatkossa olla kehittämässä rakennusteollisuutta ympäristötehokkaammaksi. Tapa, jolla suunnittelemme yhdyskuntatekniikan ja rakennukset, vaikuttaa niin merkittävästi hiilipäästöjen määrään. 

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää