Oletko jo kuullut WELL-toimistoista?
Asiakastyö

Skanskan blogi:

Oletko jo kuullut WELL-toimistoista?

Kuulun itse siihen joukkoon, joka viettää suurimman osan vuorokaudesta sisällä ja aika tyypillisesti töissä jopa enemmän aikaa kuin kotona. Niin tutkimusten kuin oman kokemuksenikin perusteella voin todeta, että tiloilla ja rakennuksilla on suuri vaikutus terveyteemme, hyvinvointiimme ja tuottavuuteemme. Siksi henkilöstön hyvinvointiin kannattaa panostaa toimitilasuunnittelun avulla, investointi maksaa itsensä takaisin.  

Monitilatoimistot ovat jo vieneet ajattelua ihmiskeskeisempään suuntaan, mutta WELL-ajattelu tuo siihen vielä oman, uuden kerrostuman. Skanskan ensimmäinen WELL-kohde Suomessa on toimistotalo M117 Mannerheimintien päässä, jossa uudistamme tiloja WELL-kriteerien mukaisesti.

Mannerheimintien päässä Helsingin Ruskeasuolla Skanska uudistaa parhaillaan M117-toimistotaloa WELL-sertifikaatin mukaisesti.
Mannerheimintien päässä Helsingin Ruskeasuolla Skanska uudistaa parhaillaan M117-toimistotaloa WELL-sertifikaatin mukaisesti.

Huomio kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

WELL-ajattelussa ihmiset ovat vahvasti toimitilasuunnittelun keskiössä. Tavoitteena on luoda luovan ja tuottavan työn tekemiselle optimaaliset olosuhteet ottamalla ihmisten tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioon toimitilaratkaisuissa. WELL perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty, miten ympäristö vaikuttaa ihmiseen. Näiden pohjalta on rakennettu kriteerit WELL-sertifioinnille. WELL-sertifikaatin voi saada rakennus tai tila, jossa on eri tavoin ja eri osa-alueilla otettu huomioon rakennuksen käyttäjien fyysinen ja henkinen hyvinvointi.

WELL-ajattelulla on myös vahva liiketaloudellinen perusta, näkyyhän esimerkiksi sairauspoissaolojen väheneminen suoraan tuloksessa. WELL-sertifikaatin avulla voi systemaattisesti luoda hyvinvointia kohentavat olosuhteet töihin. WELL-sertifioinnissa on määritelty kymmenen eri hyvinvointiin vaikuttavaa osa-aluetta, joiden avulla voidaan luoda hyvinvointia tukevia ratkaisuja toimitiloissa. WELL ottaa kantaa tilaratkaisujen lisäksi asioihin, joihin toimitilasuunnittelu ei aiemmin ole ulottunut, kuten vaikkapa ravintoon.

Maailmalla jo noin 150 WELL-kohdetta

Maailmalla WELL on saanut jo tukevan jalansijan. WELL-projekteja on rekisteröity 48 maassa kaikkiaan jo yli 1 400, yhteensä 27 miljoonan toimistoneliömetrin verran.  WELL-sertifikaatin saaminen ei ole kuitenkaan läpihuutojuttu, sen on saanut tähän mennessä vasta noin 150 rakennusta tai toimitilaa.

Skanskalla on WELL-kohteita jo Euroopassa ja Pohjoismaissa. https://www.s

Mielestäni innostavaa on se, että ei ole yhtä ainoaa tapaa täyttää sertifikaatin vaatimuksia. Olipa kyseessä jo rakennettu tai uusi kohde, on käytössä monia keinoja, joilla voi luoda parempia olosuhteita työnteolle. Jokainen WELL-talo on omanlaisensa.

WELL-sertifikaatin kattamat kymmenen eri aihepiiriä ovat seuraavat:

 • Laadukas sisäilma
 • Puhdas juomavesi ja säästeliäs veden käyttö
 • Terveellinen ruoka
 • Laadukas ja toiminnallinen valaistus ja luonnonvalon hyödyntäminen
 • Liikkuminen ja fyysisten aktiviteettien edistäminen
 • Lämpöviihtyvyys, sopivan miellyttävä ja tasainen lämpötila
 • Miellyttävä akustiikka
 • Turvalliset ja sisäilman kannalta terveelliset materiaalit
 • Hyvinvointia tukevat tilaratkaisut
 • Yhteistyöhön kannustavat tilaratkaisut

Kurkkaa videoni, jossa kerron, miten jokaisessa toimistossa voi toteuttaa helposti WELLin mukaista ajattelua ilman suuria investointeja.

Mitattavia tuloksia

WELL-sertifioiduissa toimistoissa toimivat yritykset ovat raportoineet tuottavuuden parantuneen ja henkilöstön vaihtuvuuden sekä poissaolojen vähentyneen. Hyvän ympäristön vaikutukset alkavat näkyä nopeasti. Eräs amerikkalainen lakitoimisto remontoi ja WELL-sertifioi toimistonsa ja teki henkilöstötyytyväisyyskyselyn ennen muuttoa ja sen jälkeen. Tulokset olivat selkeät. Henkilöstön sitoutuneisuus nousi WELL-toimistossa 29 %. Lisäksi vastaajista

 • 97,7 % % koki pystyvänsä keskittymään työhönsä muuallakin kuin oman työpöydän ääressä (ennen muuttoa 62,1 %),
 • 95,1 % koki, että nykyiset tilat kannustavat luovaan yhteistyöhön (vrt. 66,7 %) ja
 • 84,4 % koki nykyisten tilojen tukevan luovaa ajattelua (vrt. 55,2 %).

Minna Rannikko

Minna Rannikko

Työskentelin Skanskalla reilun kymmenen vuoden ajan toimitilojen parissa. Vuonna 2020 siirryin Skanskan vuokrauspäällikön tehtävästä toisen organisaation palvelukseen. Intohimonani on toimivan ja hyvinvointia tukevan työympäristön kehittäminen.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää