Luottamus on allianssi- ja yhteistyömallien tärkein rakennusmateriaali
Asiakastyö

Skanskan blogi:

Luottamus on allianssi- ja yhteistyömallien tärkein rakennusmateriaali

Kirjoitin Skanskan blogissa keväällä 2018 ajatuksiani allianssimalleista. Sen jälkeen kokemusta ja tietämystä on kertynyt Skanskaan sekä alliansseista että muista yhteistoiminnallisista malleista useiden suurten hankkeiden edetessä ja ensimmäisten jo valmistuessa.

Allianssit ja muut niitä muistuttavat mallit koostuvat erillisestä kehitys- ja toteutusvaiheesta. Olemme oppineet, että joskus tuskaisankin kehitysvaiheen jälkeen rakennusvaiheessa kiitos seisoo, jos vain vaikeat kustannuskeskustelut on käyty ja päätökset tavoitebudjetin sisällöstä tehty kehitysvaiheessa vedenpitävästi. Silloin asioita ei tarvitse räjäyttää atomeiksi enää kesken rakentamisen. Kunnolla tehty kehitysvaihe takaa, että hankkeen budjettia ei laadita ylioptimistiseksi ja yhteistyössä toteutuksen aikana löytyvät säästöt hyödyttävät allianssin kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Vaikeiden keskustelujen onnistuminen perustuu erityisesti hankkeen ydinhenkilöiden väliseen luottamukseen.

Pelataan avoimin kortein ja tutustutaan toisiin

Kokeneet allianssikonkarit sanovat, että heti hankkeen alussa on tärkeää viettää mahdollisimman paljon aikaa yhdessä, jotta kaikki oppivat tuntemaan toisensa. Yhteistoiminnallisia, hyvin valmisteltuja tilaisuuksia kannattaa pitää vähintään pari kertaa vuodessa, mielellään useammin. Hyvin valmisteltu tilaisuus ei siis tarkoita (pelkkää) koskenlaskua, vaan sellaisia aktiviteetteja, jotka aidosti edistävät hankkeen onnistumista ja yhteistyömallin syvällistä ymmärtämistä.

Tärkeää on myös toimia koko ajan Open book -periaatteella, avoimin kortein, ja nostaa rohkeasti haasteet heti pöydälle. Suoraan puhuminen on monille vaikeaa. Palautetta kannattaa kuitenkin antaa mahdollisimman paljon niin myönteisistä kuin kehittämistä vaativista asioista. Se ei tarkoita, että töissä oltaisiin joka päivä henkisesti vereslihalla – mutta se on uusi toimintatapa niille, jotka ovat tottuneet suhtautumaan hankkeen muihin osapuoliin epäluuloisesti.

Luottamusta ja arvostusta rakennetaan myös niin, että tarjotaan muille apua, kun nähdään siihen tarvetta. Ei pidä jättää toisia yksin murheidensa kanssa.

Rusinat pullasta vai aitoa yhteistyötä?

Nykyään monia hankkeita halutaan toteuttaa malleilla, joissa on allianssimaisia elementtejä olematta kuitenkaan täysiverisiä alliansseja. Allianssi on olemukseltaan radikaalisti erilainen toimintafilosofia kuin rakennusalan perinteiset urakkamallit. Aito yhteistyö saattaa kuitenkin tuntua liian repäisevältä eikä omasta perinteisestä roolista kukkulan kuninkaana haluta luopua. Silloin valitaan helposti tie, jossa otetaan askelia yhteistyön suuntaan, mutta ei uskalleta hypätä syvään päähän.

Jos vain poimitaan yksittäisiä asioita allianssista omaksumatta riskien ja voittojen jakamista reilusti yhdessä, avointa ja kuuntelevaa päätöksentekoa tai ”yhdessä hankkeen parhaaksi” -ajattelua, se tarkoittaa mielestäni rusinoiden poimimista pullasta. Tällainen omien etujen optimointi ei ole allianssin hengen mukaista.

Allianssit sopivat parhaiten suuriin ja monimutkaisiin hankkeisiin, joissa jokainen osapuoli joutuu laittamaan kaiken ammattitaitonsa peliin jo hankkeen teknisten ja taloudellisten haasteiden selättämiseksi. Yhteistoiminnallisissa hankkeissa aikaa ei tarvitse käyttää omien poteroiden kaiveluun. Väitänkin Skanskan kokemusten perusteella, että allianssihankkeissa, joissa päästään aitoon yhteistyöhön, säästetään hankkeen kokonaiskustannuksissa ja ammattilaisten työpanos käytetään laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää