Miten työyhteisön monimuotoisuutta voi aidosti edistää?
Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Miten työyhteisön monimuotoisuutta voi aidosti edistää?

Monimuotoisen työyhteisön merkitys liiketoiminnassa tunnistetaan ja yrityksissä tehdään sen eteen töitä. Rakennusalalla erityinen piirre on naisten vähäinen määrä työmaiden johtotehtävissä. Rakennusalalla naiset päätyvät edelleen usein erilaisiin tukirooleihin linjajohdon sijaan. YLEn uutisten mukaan koulutuksen ja ammattien sukupuolen mukainen jako ei ole juuri vähentynyt 30 vuodessa. Näin ei tarvitse olla tulevaisuudessa, voimme vaikuttaa siihen.

Pohdimme teemaa hiljattain Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin Naisverkoston tilaisuudessa. Verkosto on perustettu vauhdittamaan naisten uramahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalla. Mukana on sekä uransa alkutaipaleella olevia, että alalla pitkään työskennelleitä konkareita. Toimin yhtenä verkoston kuudesta mentorista, jotka ovat johtavassa asemissa olevia kokeneempia naisia. Verkosto on avoin kaikille RILin jäsenille.

”Vähemmistö jumittuu helposti stereotyyppiseen rooliin”

Teemaa alusti Skanska-konsernin Senior Sustainability Manager Pia Höök, joka vastaa globaalista monimuotoisuus- ja yhteiskuntatyöstä. Hänellä on laaja-alaista kokemusta monimuotoisuustyöstä rakentamisen ja autoteollisuuden parista. Pia puhui siitä, kuinka selvät vähemmistöt organisaatiossa, kuten naiset rakennusalalla, voivat vaikuttaa niin enemmistön kuin itse vähemmistönkin käytökseen ja asenteisiin.

Vähemmistö joutuu usein suuremman huomion kohteeksi ja voi jumittua helposti stereotyppiseen rooliin. Vähemmistön edustaja saattaa kohdata lojaaliuden testausta, joka voi johtaa jopa siihen, ettei vähemmistö edistä monimuotoisuuden lisäämistä vaan päinvastoin.

Usein kyse on tiedostamattomista ennakko-oletuksista, jotka voivat jarruttaa organisaation koko potentiaalin hyödyntämistä. Vähemmistöihin ja stereotypioihin liittyviä aiheita voi aluksi olla vaikea käsitellä työyhteisöissä ja siksi tarvitaan konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja.

Dilemmatyöskentely avuksi keskusteluun työyhteisössä

Meillä Skanskassa on otettu työkaluksi kulttuuriin liittyviin eettisiin ja monimuotoisuutta käsitteleviin keskusteluihin dilemmakeskustelut. Dilemma on konkreettisesti kuvattu, mutta kuvitteellinen tilanne, joka itse kullekin voi tulla vastaan omassa työssään tai työkaverin tilannetta sivusta katsoen. Dilemmaan ei yleensä ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta, vaan vastaus pohjaa paljolti arvoihin, joiden mukaan elämme.

Dilemmakeskustelussa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä dilemmassa on kysymys?
  • Mitä sinusta pitäisi tehdä vastaavassa tilanteessa?
  • Mitä useimmat samassa organisaatiossa työskentelevät tekisivät samassa tilanteessa?

Valitse keskusteluun arkinen aihe

Dilemman aihe voi olla lähes mikä tahansa arkinen tilanne, jonka avulla saadaan aikaan keskustelua ryhmässä ja voidaan tunnistaa epätasa-arvoa ja stereotyyppistä ajattelua. Dilemmakeskustelun aiheena voi olla esimerkiksi naisten ja miesten kohtelu urakehityksen tukemisessa, työaikaan liittyvät joustot työmaatehtävissä tai vaikkapa stereotyyppiset oletukset perhevapaiden käyttöön liittyen.

Yhtä oikeaa vastausta ei ole

Dilemmakeskustelun jälkeen käydään läpi arvoistamme kumpuavia näkökulmia tilanteeseen ja sen käsittelyyn. Yhteinen keskustelu avaa erilaisia näkökulmia ja vie ajattelua eteenpäin. Dilemmojen kautta on mahdollista käydä keskustelua aroistakin asioista turvallisessa ilmapiirissä ja siten muokata tiimin toimintamalleja kohti yhteistä arvomaailmaa. Lisäksi dilemmakeskustelut luovat paikan tuoda esille omaa epävarmuutta toimintatavoista ja kysymyksiä, joita asia mielessä herättää.

Esimiehinä meidän pitää tiedostaa perinteiset asetelmat ja niihin liittyvät stereotypiat, jotta emme itse ylläpidä niitä tai anna niiden vaikuttaa henkilövalintoihin. Ihmisten kyvykkyyttä on arvioitava puhtaasti heidän kykyjensä ja kokemuksensa kautta. Monimuotoisuuden rinnalle tarvitaan hyväksyvä työyhteisö, jossa jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi, ja jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja edetä.

Tiina Koppinen

Tiina Koppinen

Vuoden 2019 helmikuussa minulla tuli täyteen Skanskassa tarkalleen 11 vuotta. Tehtäväni ovat vaihtuneet melko tiuhaan vuosien varrella. Vuodesta 2014 olen ollut johtoryhmässä ja vuodesta 2016 toimialajohtajana. Mahdollisuus tutustua liiketoimintaamme monesta eri näkökulmasta on ollut erittäin antoisaa ja opettavaista.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää