Puuttuminen työturvallisuusriskeihin on välittämistä
Töissä Skanskassa Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Puuttuminen työturvallisuusriskeihin on välittämistä

Tapaturmantorjuntayhdistys listasi vuonna 1945 kuvitteellisen tapaturmavelhon jakamia ansiomerkkejä pahimmille onnettomuuksien aiheuttajille. Listan kärjessä olivat ”piruako se minuun kuuluu” -tyypit. Hankalia ovat kokemukseni mukaan myös ne, jotka puhuvat yhtä ja tekevät toista. Nykyisin on kuitenkin ilahduttavaa huomata, että puheet ja teot käyvät ainakin rakennustyömailla suurimmaksi osaksi yksiin.

Kun pysähdymme puntaroimaan arvojamme edes toviksi, useimmat meistä nostavat oman ja läheisten terveyden tärkeimmäksi asiaksi elämässä. Haluamme Skanskassa herätellä ihmisiä ymmärtämään tämän: turvallinen toimintatapa kannattaa nimenomaan oman terveyden ja läheisten hyvinvoinnin takia. Viemme tätä oivallusta eteenpäin hankkeella, jota kutsumme nimellä LIFE – Minä välitän. Jos ihminen itse oivaltaa asioita, on lopputulos pysyvämpi kuin pelkästään käskemällä. Siksi kaikille meille sopii työturvallisuusasioissa ohjenuoraksi seuraava: Kysy, kuuntele ja keskustele enemmän, mutta käske vähemmän.

Hanke todentaa yhtä Skanskan tärkeimmistä arvoista: Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä. Kyseessä ei ole ohimenevä kampanja, vaan LIFE tähtää pysyviin muutoksiin tavassamme suhtautua turvallisuuteen. Tavoitteena on hidas mutta pysyvä kulttuurin kehittäminen, ei uusien työturvallisuustyökalujen nopea käyttöönotto.

LIFE-kulttuurin avulla korostamme sitä, miten välittäminen työkavereista muuttuu sanoista teoiksi. LIFEssa olennainen osa on harjoitella keskustelua omasta ja työkavereiden terveydestä ja turvallisuudesta luonnollisella tavalla.

Oivalluttavat kysymykset saavat ihmisen pohtimaan ja ajattelemaan itse. Ajattelusta taas syntyy keskustelua toisten kanssa, jos annamme avoimuudelle ja keskustelulle tilaa omassa työporukassa. Keskustelu puolestaan johtaa usein sitoutumiseen tiettyihin arvoihin ja toimintatapoihin, ja tästä seuraa lopulta toiminnan muutoksia.

Olen itse ollut LIFEssä alusta asti mukana kehittämässä ohjelmaa. Yhä edelleen minunkin täytyy pysähtyä miettimään, näkyvätkö LIFEn ajatukset omassa toiminnassani, kun vierailen työmailla. Joudun edelleen pohtimaan sitä, teenkö tai teinkö oikein, puutuinko näkemääni riskinottoon vai kävelinkö ohi.

Joihinkin tehoavat vain kovat keinot

Kuinka usein olet avannut keskustelun työpaikalla siten, että ilmaiset olevasi huolissasi ja välittäväsi työkaverin terveydestä ja turvallisuudesta? Oletko tuonut turhia riskejä ottavalle työkaverille esille, mitä hänelle voi sattua? Vai aloitatko keskustelun käskemällä ”suojalasit päähän ja hanskat käteen”?

Kaikki eivät keskustelusta huolimatta oivalla omaa parastaan. Silloin otetaan tarvittaessa käyttöön johtamisen kovat keinot. Oivalluttaminen ja välittäminen eivät poista velvollisuutta valvoa ja puuttua, kun sen aika on. Esimiehellä todellakin viime kädessä on oikeus ja velvollisuus määritellä paitsi, mitä työpaikalla tehdään, myös miten työtä tehdään.

Vaikka olisit Suomen tehokkain ammattilainen, oma tai aliurakoitsija, et voi työskennellä meidän työmaallamme, jos et toimi annettujen turvallisuuspelisääntöjen mukaan. Meillä ei yksinkertaisesti sallita riskien ottamista kenenkään terveyden kustannuksella. Rohkaisen kaikkia madaltamaan omaa puuttumiskynnystään, vaikka vastareaktio ei aina olisikaan niin miellyttävä. Välittämisen kulttuuri lähtee kehittymään vain siten, että meillä jokaisella on rohkeutta avata suunsa.

Turvallisuus ei vain ole, vaan se tehdään

Turvallisuus ei ole jotain mitä työpaikoillamme on itsestään olemassa, vaan se on sitä mitä me teemme joka päivä. Työn tehokkuus alkaa turvallisuudesta, sillä ainoastaan turvallinen toimintatapa voi olla kestävä pohja tuottavuus- ja kehittämistyölle. Samalla se luo kulttuuria myös siinä, miten suhtaudumme työpaikan muihin sääntöihin. Jos tingimme turvallisuussäännöistä, mitkä ovat seuraavat säännöt, joita vähättelemme tai lyömme laimin?

Skanskassa tekemämme laatukyselyn mukaan kiire koetaan usein esteeksi hyvälle laadulle ja turvallisuudelle. Puuttumisesta ja välittämisestä ei saa kuitenkaan tinkiä työmaan aikataulun takia, sillä vakava tapaturma pudottaa lopulta työmaan tuottavuuden nollaan.

LIFE kannustaa jokaista henkilökohtaiseen johtajuuteen ja jämäkkyyteen. Ei pidä jäädä odottamaan, että joku toinen tekee huomion ja aloittaa keskustelun työmaan riskistä. Jokaisen aktiivisuus edistää omaa ja työkavereiden terveyttä ja turvallisuutta, kuten Skanskan työturvallisuuspäällikkö Antti Leino on blogissamme kirjoittanut. Se luo myös turvallisuuskulttuurin, jossa jokainen voi sisimmässään tuntea, että minä välitän. Ja puuttuminen on parasta välittämistä.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää