Hyvinvoivan ja onnellisen työpaikan rakentaminen on elintärkeää
Töissä Skanskassa Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Hyvinvoivan ja onnellisen työpaikan rakentaminen on elintärkeää

Ajat kuitenkin muuttuvat. Lähes ympärivuorokautinen tavoitettavuus, sirpaleiset urapolut ja pitenevät eliniänodotteet ovat saaneet varmasti meidät monet pohtimaan, millainen rooli työllä on elämässämme. Työnantajilta odotetaan yhä enemmän, ja organisaatioiden on oltava valmiita vastaamaan näihin odotuksiin. Se on myös meidän vastuumme.

Samalla on todettava, että hyvinvointi on hyvin monimutkainen kokonaisuus, koska se on meille jokaiselle äärimmäisen henkilökohtainen asia. Mikä on hyvinvointia yhdelle, on ihan jotain muuta toiselle. On kuitenkin joitakin perusasioita, joihin kaikki organisaatiot voivat keskittyä hyvinvoinnin kehittämisessä. Tällainen asia on esimerkiksi turvallisen työskentely-ympäristön luominen, jossa oma ja muiden hyvinvointi ovat etusijalla. Tätä edistävät reilu ja tasavertainen johtaminen, kaikille avoimet oppimis- ja kehitysmahdollisuudet sekä läpinäkyvä ja osallistava kulttuuri.

Työntekijöiden hyvinvointi yhä tärkeämpää

Yhdysvalloissa noin 60 prosenttia ihmisistä työskentelee yrityksissä, jotka tarjoavat jonkinlaisia työntekijöidensä terveyttä edistäviä valmennuksia kuten kampanjoita, jotka kannustavat lisäämään liikuntaa tai syömään fiksummin, tai vakavien terveysriskien kuten korkean verenpaineen ja diabeteksen seulontaohjelmia.

Vaikka hyvinvointivalmennukset eivät vielä ole aivan yhtä suuressa suosiossa Euroopassa ja muissa länsimaissa, trendi kasvaa kovaa vauhtia ympäri maailman. Erilaiset valmennukset ovat yhä kattavampia, ja huomioivat niin mielen kuin kehon terveyden.

Stressiepidemian kimpussa

Hyvinvointivalmennuksien suosio ei ole sattumaa. Työstressi ja väsymys ovat kasvava ongelma. Elämme hyperlinkittyneessä ajassa – monelle se tarkoittaa sitä, että työpaikalta ei koskaan todellisuudessa poistuta. Sähköposteihin vastaaminen sängynpohjalta ja lomapäivänä toimistolla piipahtaminen tekevät vaikeaksi selkeän eron luomisen työn ja kodin välille. Riskinä on vääjäämättä henkinen uupuminen.

Tarpeemme todistaa omaa arvoamme työn kautta lietsoo monet jatkuvaan “taistele tai pakene” -tilaan, jossa korkeat stressihormonit tekevät rentoutumisen mahdottomaksi. Maailman terveysjärjestö WHO ja YK puhuvat kasvavasta stressiepidemiasta, joka rokottaa merkittävästi niin yksilön terveyttä kuin yritysten tuottavuutta. Kronos Incorporatedin ja Future Workplacen tekemässä tutkimuksessa todettiin, että 95 prosenttia henkilöstöjohtajista uskoo, että työntekijöiden loppuun palaminen vaarantaa työntekoa ja se vaikuttaa myös työntekijöiden sitoutumiseen.

Miksi hyvinvoinnin pitäisi kiinnostaa kaikkia

Skanskan koko liiketoiminta perustuu ihmisiin ja heidän työsuoritukseensa. Meille on äärimmäisen tärkeää, että skanskalaisille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Että kaikki voivat ottaa vastaan haasteita ja tehdä työtään parhaan kykynsä mukaan. Ymmärrämme, että meillä on myös velvollisuus huolehtia siitä, että työssä kehittyminen ja onnistuminen olisi pitkäkestoista ja kannattavaa.

Jokaisen innovaation, hankkeen, uuden asiakkuuden ja taloudellisen menestyksen takana on ihminen. Tiedämme, että onnelliset, hyvinvoivat ihmiset eivät ole ainoastaan tuottavampia työntekijöitä, vaan todennäköisemmin myös sitoutuneempia kaltaisemme yrityksen liiketoimintaan.

Olemme sitoutuneet ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen myös siksi, että se on yksinkertaisesti oikein. Elämänlaadun parantaminen on sosiaalinen velvollisuutemme, niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Työhyvinvointi liittyy jatkuvaan työturvallisuuden kehittämiseen ja yhteen perustavanlaatuisimpaan arvoomme, ”Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä”. Tiedämme, että stressaantuneet ihmiset oikaisevat helposti työtavoissaan ja altistavat sekä itsensä että muut vaaralle. Tästä haluamme päästä kokonaan eroon.

Pitkän tähtäimen suunnitelma

Jotta terveyden ja hyvinvoinnin eteen tehtyä työtä voidaan Skanskassa edelleen kehittää, olemme käynnistäneet koko konsernin laajuisen terveys- ja hyvinvointistrategian. Sen tavoitteena on varmistaa, että tarjoamme terveen työkulttuurin, jossa ihmiset voivat menestyä. Panostamme fyysisen ja henkisen terveyden edistämiseen, jotta voisimme suoriutua töistämme parhaamme mukaan ja elää elämäämme täysillä. Toteutamme esimerkiksi kampanjoita, jotka ennaltaehkäisevät melusta, pölystä ja huonosta ergonomiasta aiheutuvia pitkäaikaisia terveysriskejä.

Keskitymme myös skanskalaisten kouluttamiseen työn ja muun elämän tasapainon tärkeydestä. Liiketoimintayksiköt arvioivat tiimiensä terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja kehittävät yhdessä henkilöstönsä kanssa toimintasuunnitelmat, joiden avulla parempaa terveyttä voidaan käytännössä edistää. Toimenpiteissä keskitymme erityisesti hyvään johtajuuteen, viestintään ja tulosten mittaamiseen.

Olemme jo päässeet hyvään alkuun, mutta vielä on paljon tehtävää. Erityisesti rakennusalalla monet työntekijät eivät edes tiedä, että heidän työnantajansa tarjoavat hyvinvointivalmennuksia. Siksi meidän tehtävämme on lisätä tietoisuutta. Kun hahmotamme uudelleen koko tapamme ajatella hyvinvointia ja lisäämme ymmärrystä asiasta, pääsemme kaikki nauttimaan hyvinvoivasta työympäristöstä. Tähän uskon henkilökohtaisesti.

Onko työpaikkasi tarjonnut konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen? Miten itse tasapainottelet työn ja vapaa-ajan välillä? Kommentoi ja osallistu keskusteluun. Kuulen mielelläni, mitä mieltä olet!

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää