Rakentavatko robotit kotimme vuonna 2030?
Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Rakentavatko robotit kotimme vuonna 2030?

Hyvä ja ajankohtainen kysymys, johon vastaukseni on kyllä ja ei.

Uskon, että jotkin työvaiheet siirtyvät robottien tehtäväksi joko työmaalla tai ehkäpä vielä luontevimmin esivalmistusta suorittavissa tehtaissa esimerkiksi hitsausroboteille. Toisaalta en kuitenkaan usko siihen, että robotit rakentaisivat kotimme kokonaan. Kyllä inhimillinen ote säilyy rakennustyömailla ja ihmiset rakentavat koteja.

On mielenkiintoista kuitenkin pohtia, minkä näköinen rakennusrobotti voisi olla: onko se kahdella tai kolmella jalalla kävelevä ukkeli, joka kantaa sylisään tiililetkaa, vai onko se lentävä laite, joka singahtelee työpisteeltä toiselle maalisuti toisessa ja porakone toisessa kädessä?

Ehkä ei kumpikaan, vaan mieluummin vakaasti telaketjuilla tai pyörillä liikkuva työasema, joka tietää paikkansa ja vaikkapa poraa reikiä ja kiinnittää niihin kannakkeita. Ainakin ensimmäiset kokeilut ovat olleet tämän suuntaisia. Robotti voi olla myös raudoitteita itsenäisesti valmistava laitteisto, jota voidaan siirtää tarvittaessa kohteesta toiseen. Tällaista on testattu jo mm. Skanskalla Ruotsissa.

Mikä oikeastaan on robotti ja mikä etäohjattu työkone?

Raja on häilyvä, mutta ehkä voisi jaotella niin, että robotti voidaan ohjelmoida suorittamaan itsenäisesti sarjaa samankaltaisia tehtäviä, kun taas etäohjattava työkone toimii ihmisen ohjatessa joystickiä tai vastaavaa.

Parhaita tämän hetken esimerkkejä rakennusautomaatiosta löytyy infrarakentamisesta, esimerkkinä vaikka Skanskan Vt 6 Taavetti–Lappeenranta -tiehankkeessa, joka on toteutettu allianssimallilla yhdessä Liikenneviraston, Skanskan, Pöyryn ja Rambollin kanssa. Taavetti–Lappeenranta-hankkeessa on hyödynnetty digitaalisia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä kuten 3D-malleja ja koneohjausta sekä pienoiskoptereita.

Todennäköistä onkin, että tältä infrarakentamisen osa-alueelta tulevat ensimmäiset itsenäiset robotit käytännön työhön.

Mitä hyötyä roboteista on?

Roboteista saadaan erityistä hyötyä esimerkiksi antamalla niiden tehtäväksi vaaralliset työvaiheet. Robottien avulla voidaan parantaa myös laatua, mutta ennen kaikkea parannetaan tuottavuutta, ja juuri tästä digitalisaatiossa on perimmältään kysymys. Aihetta käsitteli Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti blogikirjoituksessaan ”Digistä lääke tuottavuuden parantamiseen”. Tuomas toimii myös Aalto-yliopistossa käynnissä olevan Visio 2030 -tutkimushankkeen visio-työryhmän puheenjohtajana.

Visio 2030 -hanke on laajapohjainen suomalaisten suurimpien rakennusliikkeiden yhteinen tutkimus, jossa tutkimuksen avulla muodostetaan tavoitetilaa Suomen rakennusteollisuudelle vuonna 2030. Tavoitteena on tuottavuuden radikaali parantaminen sekä tulevaisuuden asiakasvaatimuksiin vastaaminen. Hanke käynnistyi 2016, ja ensimmäisen vuoden tutkimusaiheita olivat tuottavuusloikan kokonaiskuvan hahmottaminen, lean-työkalujen käyttö suunnitteluvaiheen tehostamiseksi sekä rakennushankkeiden eri osapuolten yhteistyön parantaminen.

Vuoden 2018 tutkimuksen painopisteitä ovat rakentamisen aikataulusuunnittelun kehittäminen sekä esivalmistuksen edistäminen. Nämä molemmat jos mitkä ovat oleellisia asioita tuottavuuden parantamiseksi. Laatu ja tehokas rakentaminen kulkevat käsi kädessä, eivätkä ole toisilleen vastavoimia, kuten joskus esitetään.

Digitaalisuus on siis tehostamisen taustalla. Se merkitsee tiedon haltuunottoa ja käyttämistä toimitusketjun eri vaiheissa eri osapuolten kesken. Työkaluja kehitetään jatkuvasti ja startupit ovat aktiivisia tuottamaan ratkaisuja kiinteistö- ja rakennusalalle.  Tämän suhteen vuoden tärkeimpiä tapahtumia meille on Slushin yhteydessä pidettävä ReCoTech, jossa startupit kohtaavat rakennusalan toimijoita. Tilaisuudessa paikalla on myös Skanskan digitiimi tutustumassa alan uusiin innovaatioihin.

Digitaalisuudessa mennään nyt siis vauhdilla eteenpäin myös rakentamisen osalta, kuten edellisessä blogikirjoituksessani toin esille. Digitiimimme uutena vetäjänä aloittanut Miro Ristimäki jakoi myös taannoin ajatuksiaan rakentamisen digitalisaatiosta haastattelussaan Rakennuslehdessä.

Lopuksi palaan vielä alkuperäiseen kysymykseen. Robotit rakentavat tulevaisuudessa kotejamme rakentajien apuna, mutta jää vielä nähtäväksi, missä kaikissa eri vaiheissa.

 

 

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää