Amisreformi tulee – mutta kannattaako yritysten ryhtyä kouluttajiksi?
Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Amisreformi tulee – mutta kannattaako yritysten ryhtyä kouluttajiksi?

Ensin istutaan koulussa tietty määrä vuosia, saadaan tutkinto, mennään työelämään ja toimitaan samoissa hommissa eläkeikään asti. Näinkö se menee? Yhä useamman kohdalla vastaus on ei.

Perinteinen kaava opinnoista työelämään on yhä kauempana monimuotoisesta todellisuudesta, jossa elämme. Tämän on tiedostanut myös valtiovalta, joka on ajamassa läpi ammatillisen koulutuksen reformia, amisreformia. Reformin yhtenä ajatuksena on, että jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja rakennetaan yksilöllinen opintopolku. Oppilaitoksilla tulee olemaan entistä suurempi paine saada opiskelijoilleen tutkintoja, koska oppilaitosten rahoitus perustuu suurelta osin suoritettujen tutkintojen määrään.

Uudistuksessa on myös keskeisenä ajatuksena, että elinkeinoelämälle tulee yhä enemmän koulutusvastuuta, sillä aikaisempaa suurempi osuus opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikoilla erilaisten harjoittelujen ja työssäoppimisen keinoin. Tämä kuitenkin edellyttää, että jokaiselle työssäoppijalle nimetään työpaikkaohjaaja – henkilö, joka opastaa, neuvoo ja perehdyttää opiskelijaa oman työnsä ohella.

Yrityksille ei ole tarjolla riittävästi porkkanoita

Suuressa yrityksessä pystytään yleensä erilaisin järjestelyin löytämään ihmisiä, joiden työnkuvaan ohjaaminen sopii, mutta näin ei välttämättä ole pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Onko pk-yrityksillä käytännössä varaa irrottaa kokeneita ammattilaisia työpaikkaohjaajiksi, kun opiskelijan ohjaamiseen menevä panostus on muusta työstä pois? Hyvästä ajatuksesta huolimatta valtiovalta tarjoaa riittämättömän määrän kannustimia siihen, että yritykset ottavat taloudellisen ja opetuksellisen vastuun nuorten tutkintokoulutuksesta.

Yrityksen palkintohan on luonnollisesti se, että se saa turvattua työvoiman saannin, kun vanhempien konkareiden lisäksi saadaan koulutuksen kautta rekrytoitua työlle jatkajia. Järjestelmään sisältyy kuitenkin yritysten kannalta riskejä: mikään ei takaa, että nuori, jonka työssäoppimiseen on pistetty paukkuja ja investoitu aikaa ja euroja, jää yritykseen töihin eikä siirry toiseen yritykseen tai toiselle toimialalle.

Rakennusalalla toimivia työssäoppimisen malleja

Itse toimin rakennusalalla, jossa on pitkät perinteet työssä oppimisessa. Mestari-kisälli-mallia on käytetty alalla iät ja ajat. Muiden muassa meillä Skanskassa on kehitetty aiheesta myös uusia versioita: niin kutsutussa 2+1-mallissa oppilas suorittaa kaikki teoreettiset opinnot kahden ensimmäisen vuoden aikana ja työskentelee rakennustyömaalla harjoittelussa ja kesätöissä. Kolmantena vuonna hän aloittaa oppisopimuskoulutuksen työmaalla. Opiskelijoiden palautteen mukaan malli sopii jokaiselle, joka haluaa edetä teoreettisissa opinnoissa nopeasti ja tehdä nimenomaan käytännön työtä. Opiskelijat saavat mallista erinomaisen startin työelämään, ja heillä on usein paremmat valmiudet tutkintonsa edellyttämiin työtehtäviin kuin perinteisen ammattitutkinnon suorittaneilla.

2+1-valmennusmallin avulla Skanska on onnistunut pidentämään sekä nuorten että vanhempien ammattilaisten työuria. Skanskan Tampereen yksikössä kokeiltua mallia ovat olleet Skanskan lisäksi kehittämässä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus RT ry ja Aalto-yliopisto. Nyttemmin olemme aloittaneet 2+1-valmennusmallin laajentamisen myös valtakunnallisesti toiminta-alueillamme.

Toinen toimiva ratkaisu ovat erilaiset aikuiskoulutukseen kehitetyt muuntokoulutusmallit, joita rakennusteollisuudessa on myös ollut käytössä pitkään. Yksi malleista tarjoaa työttömille insinööreille mahdollisuuden kouluttautua uudelleen rakennusalalle, toisessa taas koulutetaan työnjohtajiksi työntekijöitä, jotka eivät enää pysty tekemään raskasta rakennustyötä erilaisten fyysisten rajoitteiden vuoksi. Kokemuksemme myös näistä malleista ovat erinomaisia.

Työpaikalla oppiminen vaatii koulun, yrityksen ja opiskelijan tiivistä yhteistyötä

Niin 2+1-malli kuin muuntokoulutusmallitkin vaativat onnistuakseen yrityksen, oppilaitoksen ja opiskelijan tiivistä yhteistyötä. Nämä eivät ole suurten massojen koulutusmalleja, sillä kaikkien palasten on loksahdettava paikoilleen, jotta malli olisi mielekäs kaikille osapuolille. Toisaalta mukaan tulleilla opiskelijoilla on motivaatio korkealla ja kova halu valmistua. Yleensä opiskelija tietää tällaiseen koulutukseen hakeutuessaan, että juuri tätä hän haluaa. Sitä vastoin suoraan peruskoulusta tulevalla nuorella, joka ei ole varma edes mille alalle hakeutuisi, on usein motivaatio kadoksissa.

Uudenlaiset tavat suorittaa opintoja ovat tulleet jäädäkseen – mutta jotta niistä löytyisi yhä useammalle opiskelijalle ikioma polku, on varmistettava, että nämä koulutusmallit ovat yrityksille kannattavia ja riittävän houkuttelevia. Muuten niihin tarttuvat vain harvat työnantajat.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää