Henkilöstöjohtaja – johdat myös brändiä
Asiakastyö Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Henkilöstöjohtaja – johdat myös brändiä

Skanska on mukana Brand New -projektissa, jossa tutkitaan yrityskuvan rakentumista ajan saatossa henkilöstön, johdon ja B2B-asiakkaan näkökulmista.

Vastaavia tutkimuksia on tehty kuluttajien parissa jonkin verran, mutta projektissa mukana olevien tutkijoiden mukaan B2B-puolella harvemmin. Brand New -projektissa ovat olleet erityisen mielenkiintoisia keskustelut monitieteisen tutkijajoukon ja muiden yrityskumppanien kanssa. Hankenin Skanskalle toteuttamissa tutkimushaastatteluissa nousi esiin se, miten voimakkaasti yritykseen liittyvät mielikuvat syntyvät ihmisten keskuudessa ajan saatossa, yksittäisten arkisten kohtaamisten ja tilanteiden kautta. Ensikokemus, jonka pohjalta mielikuva on lähtenyt rakentumaan, voi olla todella kaukana, jopa kymmenien vuosien takana.

”Ihmisten mielikuvat syntyvät lukuisista eri tapahtumista ja kohtaamisista ajan saatossa. Mielikuvat ovat kokijalleen totta, mutta vastaavatko ne yrityksen tavoitteita, on toinen asia. Avainkysymys onkin selvittää, miksi asiakkaat, henkilöstö tai jokin muu kohderyhmä ajattelee niin kuin ajattelee, eli mielikuvien juuret. Tästä tiedosta voi rakentaa dialogista viestintää ja toimintaa, ja siinä vuorovaikutteisessa prosessissa, vaikka mainonnan kautta, mahdollisesti vaikuttaa kohderyhmien mielikuviin haluamaansa suuntaan.”

prof. Anne Rindell, Hanken

Henkilöstön ja asiakkaiden brändikokemus ovat yhtä tärkeitä

Tutkimuksen havainnot vahvistavat omaa käsitystäni siitä, että rekrytointi ja sitouttaminen sekä henkilöstön kehittäminen ovat keskeisiä asioita brändityössä. Henkilöstön sitoutuminen yrityksen arvomaailmaan ja ymmärrys suunnasta ja strategiasta ovat tärkeitä lähtökohtia sille, että päivittäisen kanssakäymisen kautta yrityksestämme välittyy ajantasainen ja aito kuva.

Henkilöstön brändikokemus on yhtä tärkeä kuin asiakkaiden kokemus, ja parhaimmillaan ymmärrys näistä molemmista auttaa meitä uudistumaan. Koska mielikuvilla on pitkät juuret, on myös hyvä pysähtyä välillä pohtimaan, vastaako mielikuva enää tätä päivää. Mikä siinä on tärkeää ydintä ja mikä kaipaa päivitystä?

Henkilöstötutkimus on myös brändimielikuvan mittari

Olen paneutunut kesän aikana Skanskan uuden, ensi kertaa globaalisti toteutetun henkilöstötutkimuksen tuloksiin. Henkilöstötutkimus on hyvä apu brändin johtamiseen. Sen avulla saadaan parhaimmillaan ymmärrystä siitä, mitä on asiakaskokemuksen takana, sekä havaitaan kehityskohteita.

Kannustankin myynti-, markkinointi- ja viestintäosaajia sekä HR-asiantuntijoita yhä enemmän yhdessä tarttumaan niin henkilöstötutkimusten tuloksiin kuin tutustumaan asiakaspalautteisiin. Yhdessä ideoiden voi syntyä arvokkaita oivalluksia kehitystyön avuksi.

Skanskassa toimintamme vahva perusta on arvopohjamme sekä päämäärämme olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Nämä ovat myös brändimme tärkeimmät rakennusaineet, joita henkilöstömme – kukin omassa tehtävässään – tulee hyödyntää kilpailu- ja erottautumistekijöinä. Mielestäni tämä onnistuu silloin, kun toimintakulttuuria rakennetaan kahdesta suunnasta: niin asiakaskokemuksen johtamisen kuin henkilöstön rekrytoinnin, sitouttamisen ja kehittämisen kautta. Yhteisenä perustana näille ovat yhteinen arvopohja ja sitä tukevat käytännön toimintatavat.

Lue lisää brändikokemuksista Brand New -julkaisusta, joka ilmestyy vuoden 2017 lopussa, tai tule Brand New -projektin loppuseminaariin 19.10.2017 Hankenille!

Tausta:

Brand New – Henkilöstön ja asiakkaiden brändikokemus uudistumisen voimavarana

Brand New -tutkimusprojektin monitieteisen konsortion muodostavat VTT, Aalto ARTS ja Hanken sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. Organisaatio- ja yrityskumppaneina ovat RTV-Yhtymä Oy, Skanska Oy, Workspace Oy, Tapiolan Lämpö Oy, Kiinteistötyönantajat ry sekä Isännöintiliitto ry. Hanke käynnistyi 1.1.2015 ja kestää 31.12.2017 saakka ja se on osa Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaa.

 

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää