Aviabulevardin sydän sykkii geoenergialla
Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Aviabulevardin sydän sykkii geoenergialla

Lentokentän läheisyydessä on tunnetusti aina pöhinää, jälleen myös meidänkin toimesta.  Skanskan lippu liehuu työmaaparakeilla sen merkiksi, että rakennamme Aviabulevardilla uutta toimistorakennusta, Aviabulevardi 2:sta, missä Skanska toimii rakennuttajana, päätoteuttajana sekä talotekniikkaurakoitsijana.

Rakennuttajan ja urakoitsijan yhteinen intressi oli kehittää hanketta ja samalla päädyttiin valintoihin, jotka tukevat ympäristötehokkuutta. Hankkeessa tavoitellaan myös LEED-ympäristösertifikaatin viimeisimmän version kultatasoa, sillä energia- ja ympäristötehokkaat ratkaisut edesauttavat sertifikaatin tavoittelussa. Onnistuneen kehitysvaiheen tuloksena rakennustyöt on voitu käynnistää.

Rakennushankkeen kehitysvaiheessa etsimme talotekniikan osalta aktiivisesti sellaisia vaihtoehtoja, jotka täyttäisivät rakennuttajan laatuvaatimuksen ympäristötehokkuuden saralla. Kuten tiedetään, suunnittelupöydällä tehtävillä ratkaisuilla on monesti kauaskantoiset seuraukset ja järjestelmäsuunnitteluun kannattaa käyttää ajatus jos toinenkin. Tässä hankkeessa rakennuttaja ja urakoitsija työskentelevät tiiviisti yhteisien tavoitteiden saavuttamiseksi. Energia- ja ympäristötehokkuus kulkevat osin yhteistä polkua, joten siihen haluttiin kohdentaa erityishuomiota.

Geoenergiajärjestelmän hyödyntäminen hankkeessa

Geoenergiajärjestelmä nousi esille hyvin varhaisessa vaiheessa vaihtoehdoksi rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän sydämeksi. Tiedettiin, että Aviabulevardi 2 sijaitsee maantieteellisesti alueella, missä peruskallion on todettu olevan laadullisesti hyvää ja soveltuvaa hyvin geoenergian hyödyntämiseen.

Geoenergiajärjestelmän soveltuvuutta kohteeseen lähdettiin tutkimaan perinpohjaisesti dynaamisen simuloinnin keinoin. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuksen energia- sekä tehoprofiilia tarkasteltiin laskennallisesti ja rakennuksen laskennallista profiilia peilattiin maasta saatavaan energiaan. Tämän jälkeen maaperän kapasiteetti simuloitiin ja simulointituloksia tarkennettiin kenttämittauksista saatujen tietojen perusteella. Energiaratkaisu osoittautui toimivaksi – vihreä valo syttyi myös rakennuttajan liikennevalotolppaan.

Geoenergiajärjestelmän ansiosta rakennus kuluttaa vähemmän primäärienergiaa kuin kaukolämpöä käytettäessä. Lisäksi geoenergiajärjestelmän ansiosta rakennuksen energiankäytön osalta hiilijalanjälki pienenee. Primäärienergian kulutuksen alentumisen ansiosta myös kohteen energiakustannukset alenevat verrattuna perinteisempään kaukolämpöratkaisuun. Geoenergiajärjestelmän tarvitseman sähkön osalta rakennuttaja arvioi erilaisia uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun vihreän sähkön ostomahdollisuuksia.

Ympäristötehokkuudesta myös taloudellista hyötyä

Ympäristötehokkuuteen panostaminen näkyy usein suorana hyötynä myös taloudellisesti. Energiakustannuksien alentumisen myötä rakennuksen ylläpitokustannukset osaltaan alentuvat, mikä parantaa mm. kiinteistön tuottoa ja alentaa talon käyttäjien kustannuksia.

Energiatehokkuuteen ja viihtyvyyteen on panostettu myös toimistotilojen teknisissä ratkaisuissa. Esimerkiksi energiatehokas valaistus ja valaistuksen ohjaus sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävät säteilypaneelit saavat aikaan hyvän viihtyvyyden ja laadukkaat sisäolosuhteet rakennuksen tuleville käyttäjille. Säteilypaneeliratkaisulla varmistetaan energiatehokkuus, sillä kyseisessä vaihtoehdossa lämmitys ja jäähdytys eivät voi olla yhtä aikaa käytössä samassa tilassa.

Tulevissa kohteissa jo hyviksi havaittuja ympäristötehokkaita ratkaisuja on tarkoitus hyödyntää ja kehittää vielä paremmiksi hyötyjen saavuttamiseksi asiakkaillemme. Katsotaan mitä uutta kulmaa seuraavassa hankkeessa päästään kehittämään – kysyntäjoustoa ehkäpä?

Jani Penttinen

Jani Penttinen

Aloitin elokuussa 2016 Skanskan Talotekniikka-yksikössä talotekniikka-asiantuntijan projektinkehitys- ja projektinjohtourakoinnin parissa. Parasta työssäni ovat monipuoliset ja vaihtelevat projektit, joiden parissa olen päässyt työskentelemään ja tapaaman uusia ihmisiä.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää