Töissä Skanskassa Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Hyvät nuoret työntekijät, tervetuloa meille!

Edellisessä blogissani kirjoitin rakennusalan diplomi-insinöörikoulutuksen lisäämisestä. Nostin kirjoituksessa insinöörit keskiöön, koska esimerkiksi suurten tie- tai sairaala-allianssihankkeiden tilaajat edellyttävät jo esivalikoinnissa projektinjohdolta tiettyä muodollista koulutustasoa ja kokemusta. Sain kuitenkin kysymyksen, miksi aina vain puhutaan insinööreistä, ja onko rakennustyöntekijät unohdettu.

Ammattikoulutettujen työntekijöiden saatavuuden turvaaminen sekä työhyvinvointiin investoiminen on aivan yhtä tärkeää kuin korkeasti koulutettujen henkilöiden. Jos nimittäin haluamme kohentaa rakennusalan tunnetusti alhaista tuottavuutta, sitä pitää kohentaa koko alan ravintoketjussa.

Rakennustyöntekijällä on yhä useammin käsissä iPad

Rakennusteollisuus RT:n hallituksessa olemme keskustelleet työntekijätason resurssien riittävyydestä. Mikä on, kun ala ei houkuttele riittävästi nuoria? Täällä kuitenkin tehdään paljon hyvää sen eteen, että ihmiset jaksaisivat töissään, esimiehet osaisivat johtaa ja käytössä olevat työvälineet olisivat moderneja ja tarkoituksenmukaisia.

Rakennustyö ei seuraa kotiin illaksi. Lisäksi nykyään yhä useampi rakennusmies- ja -nainen käyttää työssään tablettia sen sijaan, että aikaa kuluisi paperipiirustusten pyörittelyyn. Skanskalla on ympäri Suomea testityömaita, joissa tabletti on työntekijöiden vakiovaruste.

Nuoret nopeasti oikeille työmaille

Moni ammattikoulussa rakentajaksi opiskeleva jättää koulutuksen kesken. Itse epäilen, että yksi syy tähän on harjoittelupaikkojen puute. Opiskelijat pitäisi saada koulun harjoitushallista oikeille, nykyaikaisille työmaille. Siinä on paljon enemmän älyä, että osallistuu jonkin todellisen hankkeen rakentamiseen ja työskennellä alan ammattilaisten kanssa kuin tehdä koulussa jotakin, joka kohta taas puretaan.

Skanskassa on käytössä 2+1-oppisopimusmalli yhteistyössä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAOn, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Stadin ammattiopiston ja Helsingin oppisopimustoimiston kanssa. Malli on tarkoitettu ammattioppilaitosten opiskelijoille. Rakennusalaa opiskellaan ensin kaksi vuotta ammattiopistossa. Tänä aikana opiskelija työskentelee harjoittelussa ja kesätöissä rakennustyömaalla. Jos työt sujuvat hyvin ja opinnot ovat edenneet, nuorella on mahdollisuus jatkaa kolmas vuosi työmaalla palkallisella oppisopimuksella.

Oppisopimus sopii niille, jotka haluavat tutustua työelämän toimintakulttuuriin jo opiskeluaikanaan. Oppisopimusjakson aikana opiskelija saa käytännön työkokemusta ja ammattiin ohjausta, ja työnantaja saa mahdollisuuden turvata työvoimaansa myös tulevaisuutta varten. Jos opiskelija suoriutuu oppisopimusjaksosta hyvin, on työllistyminen heti valmistumisen jälkeen lähes varmaa.

Kokemukset Skanskalla ovat olleet hyviä ja palaute erinomaista sekä työnohjaajien että nuorten suusta. Ohjelmasta valmistuneille on esimerkiksi Tampereen-yksikössämme jatkettu omaehtoista perehdytystä siihen hommaan, mikä heitä eniten kiinnostaa: esimerkiksi elementtiasennukseen tai raudoitustyöhön.

Ohjelman ulkopuoleltakin meille kannattaa hakea kesätöihin. Haku on käynnissä 31.3. saakka.

Rokote kulttuurin rapautumista vastaan: riittävä määrä omaa itse kasvatettua työvoimaa

Skanskalla olemme pohtineet paljon työturvallisuuskulttuuria, rakentamisen laatua ja työmaiden ympäristötehokkuutta, joka sekin on osa tuottavuutta. Jos väki vaihtuu suureksi osaksi joka projektilla, kestävää toimintakulttuuria on vaikea luoda ja pitää yllä. Se, että urakoitsijalla säilyy omien itse kasvatettujen työntekijöiden osuus riittävän korkeana, tuo työmaatoimintoihin jatkuvuutta. Jatkuvuuden päälle voidaan sitten rakentaa kulttuuri, joka on niin kestävä, että myös aliurakoitsijat sopeutuvat siihen.

Jos porukka tuntee toisensa ja on toteuttanut useita työmaita yhdessä, töiden suunnittelu yhdessä toimii. On kertynyt yhteistä kokemusta ja tietoa siitä, mikä turvallisuuteen tai laatuun liittyvä ratkaisu toimii ja mikä ei. Samalla tavalla parhailla työmailla ymmärretään ympäristötehokkaiden ratkaisujen yhteys kustannussäästöihin ja perehdytetään kaikki, niin nuoret kuin vanhat, näihin asioihin.

Toimivassa työkulttuurissa ja työyhteisössä on sekä varttuneempia osaajia kuin nuoria kokemustaan kartuttajia. Omasta puolestani teen töitä sen eteen, että Skanskalla riittäisi jatkossakin työmaita, jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuksia.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää