Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Menikö lapsi pesuveden mukana työhyvinvointirahojen sääntelyssä?

Pelkään, että työhyvinvoinnin taivaalle on Suomessa alkanut kasautua uhkaavia pilviä. Kaikki on kaiken lisäksi saanut alkunsa hyvästä tarkoituksesta, jolla saattaa kuitenkin olla aivan toisenlaiset seuraukset kuin on aiottu.

Työkykyä edistävällä toiminnalla on päästy hyviin tuloksiin

Tiedotusvälineissä heräsi vuonna 2015 keskustelua siitä, houkuttelevatko työeläkeyhtiöt suuryritysten asiakkuuksia itselleen lupaamalla näille suuria rahallisia tukia työkykyä ja työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin. HS teki aiheesta selvityksen, jossa todettiin uusien asiakkaiden saaneen selvästi enemmän työhyvinvointirahaa, vaikka työeläkeyhtiöiden kaikki asiakkaat kustantavat työhyvinvoinnin ylläpitoa samalla prosenttiosuudella työeläkemaksuistaan.

Työeläkevakuutusyhtiöitä valvova Finanssivalvonta (Fiva) on muun muassa tehnyt selvitykset aiheesta vuosina 2010 ja 2015. Selvityksestä  käy ilmi, että Fivan mielestä työkykyä edistävällä toiminnalla on saatu hyviä tuloksia, ja että tällaiseen toimintaan käytettyjen varojen määrä Suomessa onkin jatkuvasti kasvanut vuosina 1997–2014.

Fiva kuitenkin totesi, että työeläkemaksujen käyttötapoja työkyvyn edistämiseen tulee säädellä tarkemmin, sillä käytännöissä on eri työeläkeyhtiöiden välillä ollut vaihtelua. Fiva julkaisi uuden ohjeen helmikuussa 2016.

Eikö työn sujumisen tai työturvallisuuden edistäminen liitykään työhyvinvointiin?

Ohjetta tarkemmin lukeva huomaa, että siinä on rajoitettu tarkkaan sitä, millaiseen toimintaan työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin pienentämiseen tarkoitettuja varoja saa ohjata. Kustannusten pitää kohdistua ensisijaisesti mm. johtamisen ja työprosessien toimivuuden kehittämiseen.

Keskustelu digitalisaation merkityksestä ja sen hyödyistä on jokapäiväistä. Nyökyttelemme itse kukin lausumille, kuinka digitalisaation huomioon ottaminen kaikissa työtehtävissä ja liiketoimintasuunnitelmissa tulee olla osa jokaisen yrityksen strategiaa, jos menestystä halajaa. Ihmetellä siis täytyy, että esimerkiksi rakennusalalla työntekijöiden tuottavuutta, työturvallisuutta, vuorovaikutusta ja osallistamista edistävät ohjelmistot ja älylaitteet ovat Fivan ohjeistuksen perusteella tuen ulkopuolella. Jokainen rakennusalalla työskentelevä tietää, että työturvallisuuden ja ergonomian edistäminen kytkeytyy suoraan siihen, kuinka suuri riski alalla on joutua ammattitaudin tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi.

Yritykset eivät käytä tyhy-rahaa sirkushuveihin!

Kaikkein huolestuttavinta ohjeessa on kuitenkin se, että siinä kielletään käyttämästä työkyvyttömyysriskin hallintaan muita osia työeläkemaksuista kuin työkyvyttömyysriskin hallintaosaa. Tuo osa on suuruudeltaan työeläkemaksuista valtavat 0,03 %.

Käytännössä uusi ohje johtaa siihen, että yritysten henkilöstön työhyvinvointiin käytettävissä olevien varojen määrä on supistumassa olennaisesti. Tämä uhkaa pysäyttää todella hyvän kehityksen: sen, että työkyvyttömyyseläkkeelle päätyneiden suomalaisten määrä on vähentynyt.

Ymmärrän toki, että Fivan sääntelyllä pyritään varmistamaan, että työeläkemaksuja käytetään oikeisiin asioihin ja ettei ylilyöntejä synny. Omasta kokemuksesta voin kuitenkin sanoa, että yritykset eivät todellakaan käytä työhyvinvointirahaa sirkushuveihin, vaan mietimme tarkkaan, millaisiin tyky-toimenpiteisiin työntekijöiden aikaa voidaan ylipäätään irrottaa. Skanskassa meillä on erittäin hyviä kokemuksia työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävien toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja nimenomaan ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Toivon totisesti, ettei Fivan ohjeella ole sellaista vaikutusta, että hyvä työkykykehitys Suomessa hidastuu tai pysähtyy kokonaan.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää