Asiakastyö

Skanskan blogi:

Tarvitaanko kotiin lisää älyä?

Olin panelistina Kalasataman Fiksu rakentaminen -tapahtumassa 10.2.2016. Tilaisuudessa paneuduttiin pohtimaan ratkaisuja, joilla uusista kiinteistöistä voitaisiin tehdä entistä fiksumpia. Fiksuudella tarkoitetaan monenlaisia tapoja, jotka säästävät energiaa ja ympäristöä, pienentävät asumisen hiilijalanjälkeä tai luovat uusia asumisen käytäntöjä.

Paneelissa käsiteltiin eri näkökulmia asuntorakentamiseen ja älykoteihin. Paneelissa pyrittiin nostamaan esiin kiinnostavia, konkreettisia ja etenkin tuoreita esimerkkejä, visioita ja ajatuksia asumisesta ja älykodeista. Aluksi kukin panelisteista esitti omassa asumisessaan eniten arvostamansa seikan. Yhdelle tärkeää oli keskustan läheisyys ja toiselle taas omakotiasuminen kauempana keskustasta.

Itse nostin numero ykköseksi kauniin lähiympäristön. Olen valmis hyväksymään asumisessani pieniä puutteitakin, jos asuntoni ikkunasta avautuvat näkymät ovat kauniit ja asunnon lähiympäristössä on hyvä tunnelma.  Vain yhtä reseptiä hyvään asumiseen ei ole olemassa, vaan meillä on erilaisia arvostuksia ja tarpeita. Näiden tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen on asuntokehittämisen avaintekijöitä.

Asumisen kehittäjien huomioitava yhteiskäyttötrendit

Mistä tulevat asumisen tarpeet tänä päivänä vai luodaanko niitä tietoisesti? Mitä uusia asumisen tarpeita on ilmaantunut? Kaupungistuminen luo uudentyyppistä elämäntapaa ja uusia tarpeita. Moni haluaa valita elinpiirin urbaanista ympäristöstä ja on valmis tinkimään asunnon koosta. Nuoret perheet kertovat valinnoillaan, että kaupungista ei tarvitse paeta perheen perustamisen jälkeenkään. Kaupunki onkin yhtä lailla lapsiperheelle hyvä paikka asua: Virikkeitä ja palveluita on lähietäisyydellä ja julkisilla pääsee kätevästi liikkumaan.

Asuintilojen tiivistyessä arkielämä siirtyy samalla myös kodin ulkopuolelle. Työskentelyyn voi valita kahvilan tai yhteistoimiston. Ystävien ja sukulaisten majoittaminen synnyttää uudenlaisia tilatarpeita, mikä voi synnyttää esimerkiksi tapoja edistää tilojen yhteiskäyttöä. Ja tästä syntyy taas mahdollisuus uudenlaisille palveluille. Elämäntavat muuttuvat, ehkeivät niinkään sosiaalisemmiksi, mutta ainakin yhteiskäyttöisemmiksi, jaetummiksi. Tähän nopeaan muutokseen reagoiminen on tärkeää asuinalueiden kehittäjille.

Digi ei ole itseisarvo

Tähän kehitykseen tarvitaan asuntoihin myös enemmän digitaalisessa muodossa kulkevaa tietoa suoraan kotiin, koneelle tai näyttöpaneeliin. Missä on vapaa autopaikka, mistä saa nopeimmin yhteiskäyttöauton, missä on vapaa sähköauto, mistä tilata ruokakassi, missä on työpöytä vapaana ja löytyykö sieltä myös lastenvahtipalvelu?

Muuttuvatko arvostukset?  Oma kokemukseni ja Skanskan asiakkaiden antama palaute kertovat, että asunnon toimivuus on edelleen tärkeä perusasia. Tyylikkyyttä ja kauniita näkymiä arvostetaan. Uusia tarpeita ei keinotekoisesti luoda vaan ne tulevat muuttuneista mahdollisuuksista, digitaalisuuden ja tekniikan kehityksen myötä.

Älytoimintoja pidetään arvossa, jos ne ovat helppokäyttöisiä ja tuovat lisäarvoa arkeen. Se voi tarkoittaa mahdollisuutta säätää kodin lämpötilaa ja ilmanvaihdon optimointia, valaistuksen tai vaikkapa kodin viihdejärjestelmien hallintaa. Mahdollisuutta oman energian ja veden kulutuksen seurantaan ja kustannusten hallintaa pidetään tärkeänä. Kotona/poissa -kytkin, jonka avulla voi sammuttaa virran yhdellä kertaa tietyistä laitteista, helpottaa arkielämää, etenkin ikääntyessä.

Mutta lainatakseni Skanska Talonrakennus Oy:n LVI-asiantuntijan Pellervo Matilaisen sanoja, älytoiminnot eivät saa olla liian älykkäitä. Asukkaan pitää pystyä helposti käyttämään älylaitteita, ja älykodin ominaisuuksien pitää helpottaa arkea tai säästää aikaa. Kuten Helsingin kaupungin Kalasatamaa kehittävät henkilöt kiteyttävät, ihmisten pitäisi älykkäiden ratkaisujen ansiosta saada käyttöönsä ”One more hour a day”.

Toimivat ratkaisut löytyvät kokeilemisen kautta

Suuren aluekokonaisuutensa vuoksi Kalasatama sopii hienosti asumisen uusien ratkaisujen testialustaksi. Näin laajalla alueella voidaan hyvin kokeilla erilaisia älytoimintoja sekä uusia asumismuotoja. Kaikkia pilotointeja ei kannata kuitenkaan ladata joka kohteeseen, vaan niitä pitää hallitusti testata asuinalueen eri osissa. Jokainen uusi älytoiminto maksaa, joten pitää selvittää mistä asukas on valmis maksamaan tai mitä rakennusliike on valmis kokeilemaan.

Asuntomarkkinat ovat siellä minne ihmiset haluavat muuttaa. Kaikki eivät kuitenkaan viihdy samankaltaisilla alueilla, joten alueet on tehtävä erilaisiksi: brändättävä, rakennettava, markkinoitava ja myytävä erityyppisille ihmisille. Näin jokainen löytää juuri omaan elämäntapaansa soveltuvan alueen eikä joudu alueelle, joka on suunniteltu kaikille sopivaksi, mutta oikeastaan ei kenellekään ihan hyväksi. Myös kodin älykkäät ominaisuudet nostavat alueen arvoa niiden silmissä, joille tällaisilla ominaisuuksilla on merkitystä ja käyttöä.

Fiksu rakentaminen -tilaisuuden järjestivät: Forum Virium Helsinki ja Fiksu Kalasatama -hanke, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Ilmastokumppanit.

Hille Kaukonen

Hille Kaukonen

Tulin Skanskalle vuonna 2010, ”Design System Architect” -nimikkeellä pohjoismaiseen tiimiin kehittämään asuinalueita. Sen jälkeen olen työskennellyt tittelillä Design Manager ja nyt suomeksi kaavakehitysjohtajana. Koulutukselta olen arkkitehti, SAFA. Leikkisästi minua voisikin kutsua arkkitehtipoliisiksi, joka valvoo ja opastaa aiheeseen liittyen.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää