Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Ovatko yrityksesi arvot keskenkasvuisille vai varttuneille?

Meillä Skanskassa on yli kymmenen vuoden ymmärrys arvojen merkityksestä henkilöstöä yhdistävänä tekijänä maailmanlaajuisesti. Aikaisemmin olemme määritelleet yrityksen arvot kieltojen kautta negatiiviseen sävyyn: nolla tapaturmaa, nolla tappiotyötä, nolla ympäristörikettä. Arvot ovat kyllä olleet selkeät, mutta ne ovat ohjanneet ihmisiä keskittymään siihen, mitä ei saa tehdä: Ei saa tulla tapaturmia, ei saa ottaa riskiä. Tyylilaji on ollut kuin pikkulapselle puhuessa: Ei saa piirtää seinään. Ei saa ajaa pyörällä tielle. Tarkoitus on ollut hyvä, mutta vailla sen kummempia perusteluja.

Reilun kymmenen vuoden jälkeen halusimme muotoilla sinänsä tutut ja hyviksi todetut arvot sellaiseen muotoon, jotka paremmin motivoivat ihmisiä. Tiedämme kaikki, etteivät käskyt ja kiellot toimi ollenkaan niin tehokkaasti kuin omaehtoinen oivaltaminen. Yrityskulttuurimme on hitaasti kypsynyt siihen, että vastuu arvojen mukaan toimimisesta onkin jokaisella itsellään. Pikkulapsi on kasvanut nuoreksi, joka suorien käskyjen ja kieltojen sijaan saakin itse – sovittujen rajojen sisällä – päättää tekemisistään. Sovitusta kotiintuloajasta pidetään kuitenkin kiinni.

Toimivatko ihmiset oikein rangaistuksen pelossa, palkkion toivossa vai muusta syystä?

Meidän paras kokemuksemme kulttuurin kypsymisestä on työturvallisuudessa. Selkeä ei saa -linja oli aikoinaan hyvin perusteltu. Rakennusalan tapaturmat ovat vakavuudeltaan pahimmillaan hengenvaarallisia. Meno työmailla oli takavuosina villiä ja esimerkiksi turvavarusteiden käytöstä laistettiin usein heti kun työnjohtajan silmä vältti – tai sitten työnjohtaja ei itsekään piitannut säännöistä, kunhan työt etenivät. Turvallisuusasiat nähtiin riesana.

Mutta kulttuuria voi onneksi muuttaa. Käskyin ja kielloin aikaan saatu ryhtiliike on onnistunut, ja nykyään työturvallisuudessa ollaan aivan eri tasolla. Yhä useampi toimii turvallisesti siksi, että ymmärtää sen olevan omaksi parhaakseen, ei siksi että työnjohtaja valvoo, säännöistä poikkeamisesta saa rangaistuksen tai tapaturmattomuus olisi kirjattu palkkioperusteisiin.

Kirkkaat kiteytykset ovat kultaa

Työturvallisuuskulttuurin kehityksen välivaiheena – teini-ikänä – oli se, että ryhdyimme puhumaan asiasta uudella tavalla. Sanoimme, että jokaisella on oikeus tulla töistä terveenä kotiin. Lause kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen taustalla on työturvallisuuden tekeminen aluksi henkilökohtaiseksi ja myöhemmin yhteisölliseksi: motivaatio turvalliseen työhön syntyy siitä, että kotona esimerkiksi oma lapsi odottaa vanhempansa tulevan ehjänä töistä.

Lauseessa todetaan lisäksi, että jokaisella on oikeus siihen, ettei loukkaa työssä itseään. Sanat ”sinulla on oikeus” johdattavat ajattelemaan, että ihmiset saavat vaatia turvallista työympäristöä, -tapoja ja -välineitä. Se aktivoi heitä ottamaan vastuuta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta. Nykyisin työturvallisuuteen liittyvä arvomme on kypsynyt ja laajentunut muotoon: Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä. Olemme kulkeneet pitkän matkan pikkulapsesta teini-iän kautta nuoreksi aikuiseksi. Matkan varrella muuten tapaturmataajuuskin on supistunut murto-osaan entisestä.

SKANSKA-skiss-values2d-färg3-kraftig3c

Jokaisen oma arvokompassi käyttöön!

Suuressa yrityksessä joukko erilaisia ihmisiä työskentelee eri asioiden parissa ja katselee maailmaa vähän eri vinkkeleistä. Arvot ovat onnistuneet ja hyvin jalkautuneet, kun ne liimaavat porukkaa yhteen – kun ihmiset löytävät niistä omaehtoisesti logiikan toimia halutulla tavalla ja kun ne ohjaavat työyhteisöä etenemään yhtä jalkaa samaan suuntaan. Tämän vuoksi vahvojen arvojen perustalta johdetut yritykset ovat tyypillisesti alojensa johtavia yrityksiä.

Arvot eivät voi tyhjentyä listaksi käskyjä, kieltoja ja ohjeita, sillä jokaisen vastaan tulevan tilanteen varalta ei näitä voida laatia. Jokaista ihmistä pitää rohkaista käyttämään omaa arvokompassiaan ja ottamaan vastuuta – miettimään, mitä arvot merkitsevät ja mitä niiden mukaan eläminen tarkoittaa.

Meille työturvallisuuden kehittyminen vuosien saatossa on ollut rohkaiseva oppi siitä, mitä arvojohtaminen parhaimmillaan on. Olemme nyt hyvää vauhtia tekemässä samaa liiketoiminnan eettisyydelle, asiakkaan kuuntelemiselle ja yhdessä tekemiselle.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää