Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Hyväksi naisille – hyväksi kaikille

Skanska oli viime vuoden mukana Dialogi 2015 -hankkeessa, jossa keskityttiin erityisesti naisten urien edistämiseen. Kuten esimerkiksi toimialajohtaja Jukka Hörkkö aikaisemmin blogikirjoituksessaan kertoi, olemme Skanskassa miettineet monimuotoisemman työyhteisön kehittämistä muistakin lähtökohdista kuin vain naisten määrän kasvattamisen kantilta.

Uskomme, että voimme palvella asiakkaitamme paremmin, kun tiimimme ovat monimuotoisia mitä tulee sukupuolen lisäksi esimerkiksi koulutustaustaan, ikään tai etniseen taustaan. Työn tekeminen on luovempaa ja innostavampaa, kun tiimin jäsenillä on eri taustojen mukanaan tuomia erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä.

Millaista kehitystä Dialogi-vuoden aikana on tapahtunut?

Monimuotoisuus ja naisten uralla eteneminen ovat olleet viime vuoden aikana aiheina esillä paljon mediassa. Myös Skanskassa ihmiset ovat ryhtyneet miettimään näitä aiheita ja keskustelemaan asiasta selvästi aikaisempaa enemmän. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi rekrytoitujen naisten sekä Oppiva-harjoitteluohjelman naisosallistujien määrän kasvuna.

Tämä ei kuitenkaan ollut tässä – viime vuosi oli vasta lähtölaukaus monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön eteenpäinviemiseksi Skanskassa. Jatkamme määrätietoista ja systemaattista työtä niin monimuotoisuuden kuin naisten määrän lisäämiseksi. Ylläpidämme johtoryhmässä säännöllistä vuoropuhelua skanskalaisten naisten kanssa, ja käynnistämme tämän kevään aikana naisverkostomme toiminnan (johon myös miehet ovat tervetulleita osallistumaan).

Mentorointi tulee olemaan yhä enemmän keinona urapolkujen edistämisessä. Yhdessä työeläkeyhtiö Ilmarisen kanssa päätimmekin käynnistää eri yritysten välisen Mix&Match-ristiinmentorointiohjelman, johon saimme mukaan Dialogiin 2015 osallistuneita yrityksiä.

Hyväksi naisille – hyväksi kaikille

Uskon siihen, että se, mikä on hyväksi naisille, on hyväksi myös muille. Emme tee organisaatiossamme uudistuksia ja parannuksia sen vuoksi, että ne palvelevat naisia, vaan siksi, että ne ovat hyödyllisiä koko organisaatiolle. Jos esimerkiksi työmaan työajoista saadaan tulevaisuudessa joustavampia, tuo tämä hyötyjä kaikille työntekijöille sukupuoleen, ikään tai taustaan katsomatta.  Työmaan työvaiheiden kehittäminen vähemmän kuluttaviksi ja fyysistä voimaa vaativiksi teknologian ja apuvälineiden avulla vaikuttaa positiivisesti myös miespuolisten työntekijöiden jaksamiseen ja työkykyyn.

On valitettavaa, että naisjohtajien tai monimuotoisuuden lisääminen on haaste, johon yritysten on tietoisesti mietittävä keinoja. Usein on kuitenkin kyse ”vain” ennakkoluuloista ja -asenteista, joihin itse kukin voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja suhtautumisellaan. Epäkohtien ja virheiden löytämiseen käytetyn ajan voisi hyvin käyttää siihen, että pyrkisimme löytämään erilaisuudesta vahvuuksia, joita voisimme hyödyntää yhdessä. Oma käyttäytymisemme osoittaa, hyväksymmekö jokaisen tiimiin ja työyhteisön tasavertaiseksi jäseneksi. Uskon, että Dialogi 2015 -hankkeen jälkeen me Skanskassa olemme askeleen lähempänä tätä.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää