Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Sitoutuneen pääoman tärkeys

Tapani (nimi muutettu) on ollut yrityksemme palveluksessa pitkään kirvesmiehenä. Pahan tapaturman seurauksena Tapani joutui pitkälle sairauslomalle, ja oli olemassa iso riski, että hän joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle. Esimies, Tapani ja työterveyshuolto alkoivat yhdessä miettiä, miten Tapani voisi vammasta huolimatta vielä jatkaa töissä. Ensimmäinen kevennetyn työn kokeilu ei toiminut, koska esimiehellä ei ollut riittävän selvää kuvaa siitä, millaiset ovat Tapanin tapaturmasta johtuvat rajoitteet. Seuraava yritys onnistui kuitenkin yli odotusten: Tapani siirtyi työturvallisuustehtäviin ja toimii niissä siihen asti, että jää vanhuuseläkkeelle.

Tapanille ja hänen osaamiselleen on uudessa tehtävässään aidosti käyttöä, ja hän suoriutuu hyvin. Myös hänen ansiotasonsa on säilynyt samana kuin aikaisemmin. Kyseessä on siis aito win-win-tilanne, josta hyötyvät sekä Tapani että työnantaja.

Tarinalla ei olisi kuitenkaan ollut onnellista loppua ilman esimiehen ja työterveyshuollon työskentelyä sen eteen, että töihin paluusta tuli mahdollista. Vastaavan kaltaisilla onnellisilla lopuilla on myös suuri taloudellinen merkitys: esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeestä työnantajalle aiheutuva kustannus voi olla jopa puoli miljoonaa euroa.

Työkyvyn ylläpitäminen sitouttaa tehokkaasti

Tapani on kuin kuka tahansa meistä: jokainen haluaa olla tarpeellinen ja osa porukkaa. Harva haluaa vain jäädä kotiin makaamaan, jos voi valita joutenolon ja mielekkään työskentelyn välillä. Ihmiset ovat kokemukseni mukaan äärimmäisen sitoutuneita työhönsä. Tätä sitoutunutta pääomaa työnantajien kannattaa vaalia kaikin keinoin.

Henkilöstön sitouttamista on tutkittu todella paljon. Rakettitiedettä se ei ole, mutta jokaisen työnantajan täytyy löytää oman strategiansa lähtökohdista käsin keskeiset sitouttamistekijät. Työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpitäminen ovat omasta mielestäni tärkeimpien tekijöiden joukossa.

Rakennusalalla, jolla itse toimin, työ on usein sekä fyysisesti että henkisestikin raskasta, joten työkyvyn ylläpitäminen on meillä ratkaiseva kysymys. Olemme Skanskassa muun muassa kehittäneet työjohdon jaksamista parantavan ohjelman osana esimieskoulutusta sekä tarjonneet työntekijöillemme elämäntapojen parantamiseen ja palautumiseen liittyvän sykemittauskokeilun. Koulutamme myös henkilöstöämme jatkuvasti liiketoimintamme tarpeita ajatellen, sillä osaava työntekijä käyttää aikansa tehokkaammin ja stressaantuu vähemmän kuin sellainen, jonka ammattitaito ei ole kohdallaan.

Hanskoja ei kannata heittää tiskiin – kaivataan tahtoa ja joustavuutta

Jos henkilö sairastuu tai hänelle sattuu tapaturma, kuten Tapanille, ei kannata missään nimessä heittää hanskoja tiskiin – ei työntekijän itsensä eikä työnantajan. Tarvitaan tahtoa, joustavuutta ja valmiutta opetella uutta. Voiko henkilö tehdä kevennettyä työtä? Voiko hän esimerkiksi osan aikaa toimia vanhassa tehtävässään ja osan aikaa vaikka nuorempien mentorina? Voiko hän kenties kouluttautua uuteen ammattiin ja työllistyä toisiin tehtäviin? Voit lukea yhden muuntokoulutetun henkilön tarinan myös verkkosivuiltamme.  Yleensä ratkaisu löytyy, kun vain on tahtoa, mutta se edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.

Pituutta työuran loppupäähän

Niin hallitus, työnantaja- kuin työntekijäjärjestöt puhuvat mielellään työurien pidentämisestä. Edellä mainitulla kullekin henkilölle räätälöityjen ratkaisujen etsimisellä on todella paljon merkitystä: Kun rakennusalalta jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 52-53-vuotiaana, Skanskassa tämä luku on 59,4 vuotta. Ihmiset on saatu pysymään pidempään töissä juuri siksi, että heidän kohdallaan etsitään aktiivisesti ratkaisuja heidän vahvuuksiaan ja jäljellä olevaa työkykyään hyödyntäen.

Jos henkilö ei selviydy töissä vanhuuseläkkeeseen saakka vaan joutuu jäämään aikaisemmin pois töistä, kustannukset ovat valtavat – myös inhimilliset kustannukset. Työkyvyttömäksi jääneen elämänlaatu ei välttämättä ole paras mahdollinen, ja työkyvyttömyys on yleensä suuri henkilökohtainen tragedia. Näitä tragedioita meidän pitää Suomessa määrätietoisesti vähentää. Väestön ikääntyessä huomio tulee kiinnittää huomio henkilöiden jäljellä olevaan työkykyyn, osaamiseen ja mahdollisuuksiin.

Työhön sitoutuminen juontaa juurensa toki paljon muustakin kuin työkyvyn ylläpidosta. Kun henkilö on oikeassa tehtävässä, jossa hän saa hyödyntää kyvykkyyttään, hän pääsee kukoistamaan. Kun esimies ja alainen yhdessä etsivät ratkaisuja tasavertaisina kumppaneina ja heidän välillään vallitsee molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus, molemmat voivat hyvin. Ns. sanattoman työsopimuksen on siis oltava kunnossa siinä missä virallisenkin paperin. Kun vaalimme tällaista työelämää Suomessa, työnantajien pääoma on entistäkin tuottavampaa.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää