Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Rakentajan käytännönläheinen näkökulma maahanmuuttoon: lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Suomessa käyvät monet kuumana suuntaan jos toiseenkin, kun keskustellaan monikulttuurisuudesta, maahanmuutosta ja pakolaiskriisistä. Silläkin uhalla, että sohaisen muurahaispesään, nostan esiin muutaman näkökulman aiheeseen rakennusalalta.

Rakennusala on varsinkin Etelä-Suomessa todella monikulttuurinen jo nyt: työmailla työskentelee ihmisiä monesta eri etnisestä taustasta. Ei ole tavatonta, että Skanskankin työmaalla rakentavat yhdessä kantasuomalaisten rinnalla virolaiset, venäläiset ja nepalilaiset. Rakennusalalle on perinteisesti ollut ulkomaalaisen ehkä helpompi tulla kuin muille aloille. Rakennustöissä ei vaadita täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka viestin perillemenon varmistaminen onkin tärkeää.

Suomessa ei yksinkertaisesti valmistu riittävästi uusia nuoria rakennusalan tutkintoja ja ammattipätevyyttä hankkineita ihmisiä, jotta heillä voitaisiin korvata alalta eläkkeelle jäävät kasvukeskuksissa. Rakennusala onkin yksi niistä aloista, joille osa nyt maahan tulevista ihmisistä voisi jollakin aikavälillä työllistyä. Skanskassa on kokemusta siitä, että parhaimmillaan tämä onnistuu erinomaisesti, mutta vaatii myös yrityksen sitoutumista alan riittävän peruskoulutuksen järjestämiseen.

Kohtuuhintainen asuntotuotanto on kaikkien etu

Työvoiman lisäksi toinen tärkeä näkökulma maahanmuuttoon on asuntotuotanto. Aiheesta onkin jo keskusteltu julkisuudessa paljon. Hätämajoitustiloista on huutava pula, mutta ne ovat kuitenkin vasta alkua. Vaikka osa pakolaisista lähtisikin Suomesta, suuri osa jää tänne, ja heidän asumiseensa pitää löytää pidempiaikaisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ilman pakolaistilannettakin meillä on kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, pula kohtuuhintaisista asunnoista. Rakennusteollisuus RT totesi tuoreessa suhdannekatsauksessaan, että asuntoja rakennetaan kasvukeskuksissa tarpeeseen nähden hälyttävän vähän.

On myös varmaa, että suurin osa Suomeen jäävistä pakolaisista kulkeutuu ennen pitkää kasvukeskuksiin, joissa on paremmat työllistymisen ja sosiaalisen verkostoitumisen mahdollisuudet kuin pikkupaikkakunnilla. Meidän on saatava Suomessa aikaan ratkaisuja, jotka helpottavat kohtuuhintaista asuntotuotantoa, sillä tämä on tarpeen niin maahanmuuttajien kuin kantaväestön asuttamiseksi.

Menemmekö asuntojen kallistumisessa Ruotsin tietä?

Jos kohtuuhintaista asuntotuotantoa ei saada lisää, pahimmillaan asuntopula saattaa johtaa samaan tilanteeseen kuin se Tukholmassa on jo johtanut. HS kirjoitti torstaina 8.10. ilmestyneessä jutussaan Ruotsin suhdannelaitoksen varoittaneen asuntojen hintakehityksestä. Tukholmassa asunnon ostaminen on monelle liki ainoa vaihtoehto, koska vuokra-asuntoa on markkinoilta käytännössä mahdotonta saada. Asuntolainat ovat niin suuria, että ihmiset maksavat vain lainojen korot, ja lainat lyhenevät hyvin hitaasti tai eivät ollenkaan.

Jos kasvukeskuksissa ei riitä kohtuuhintaisia asuntoja, se saattaa jarruttaa merkittävästi näiden seutujen kasvua – ja jos ihmisillä menevät kaikki rahat asumiseen, heillä ei ole varaa kuluttaa muuhun. Kasvukeskusten asuntojen pitkällä aikavälillä maltillisesti kehittyvät hinnat olisivat koko kansantaloutemme etu. Ja hinnat pysyvät parhaiten kurissa, jos asuntoja rakennetaan riittävästi.

Mitkä sitten olisivat lääkkeitä kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen?

Kaupungistuminen on Suomessa todellista. Se tapahtuu joka tapauksessa, ja sen keinotekoinen jarruttaminen ei tule onnistumaan. Sen sijaan meidän tulisi hyväksyä ihmisten keskittyminen kasvukeskuksiin, erityisesti pääkaupunkiseudulle, ja suunnitella niiden liikenne- ja asumistarpeita kokonaisuutena eli seudullisesti, ei kuntarajoja tuijottaen. Joukkoliikenneinvestointeja tulisi tarkastella verkoston kokonaistoimivuuden ja suurpääkaupunkiseudun asuntotarjonnan ja työmatkaliikenteen näkökulmasta.

Kaavoituksen ja rakennuslupien viranomaisprosesseja tulisi nopeuttaa, kunnan sisäisiä eri virastojen välisiä lausuntokierroksia tulisi lyhentää ja valitusten käsittelyä vauhdittaa. Valitusoikeuden rajaamista nykyisestä tulisi harkita ja varmistaa, että hallinto-oikeuksissa on riittävät resurssit valitusten nopeaa käsittelyä varten.

Rakennuskustannuksia nostavia liian yksityiskohtaisia viranomaismääräyksiä tulisi poistaa. Iso osa rakennuskustannuksia lisäävistä määräyksistä on kaavoitukseen liittyviä, kuntatasolla asetettuja määräyksiä, ei niinkään lainsäädännön tasolla asetettuja.

Kannattaisi harkita tarkkaan, tuleeko kaavassa todellakin pakottaa tekemään tietyn kokoisia asuntoja, vaikka rakennusliike kyllä tietää, ettei niille ole kyseisellä alueella kysyntää. Ei ole mitään järkeä myöskään pakottaa kaavassa rakentamaan liiketiloja, jotka jäävät sitten tyhjilleen. Tällaisia esimerkkejä löytyy kuitenkin useita. Myös autopaikkoja tulisi rakentaa vain kysyntää vastaava määrä. Autopaikkojen rakentaminen varsinkin maan alle on erittäin kallista (jopa 80 000 euroa per paikka), ja niiden rakennuskustannukset siirtyvät asuntojen neliöhintoihin. Esimerkiksi pk-seudulla hyvien liikenneyhteyksien päässä asuvat eivät todellakaan aina omista autoa – ja nekin, joilla on auto, saattaisivat mainiosti hyväksyä, että autopaikka olisi maanpäällisessä hallissa muutaman sadan metrin päässä. Autopaikkojen lukumäärään tarvittaisiin enemmän joustoa ja harkintaa lupaviranomaisten taholta.

Parasta näissä uudistuksissa on se, että kaikkia edellä mainittuja asioita ei ole kallista toteuttaa – jotkut jopa säästäisivät kuntien kustannuksia. Toivon, että alalla käydään aktiivista keskustelua asiasta ja että hallitus tekee myös päätöksiä tästä. Kestää aikansa, ennen kuin rohtojen vaikutukset näkyvät todellisissa rakennuskustannuksissa ja edelleen asuntotuotannon määrissä.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää