Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Viisi mielenkiintoisinta tietomallintamisen käytäntöä maailmalta

Meillä Skanskassa osaamisen jakaminen on erityisen tärkeää. Juuri se tekee meistä erityisen yhtiön, sillä onhan käytössämme osaamista 13 eri liiketoimintayksiöissä seitsemässä eri maassa mukaan lukien Pohjoismaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Puola ja Tšekin tasavalta.

Tästä osaamisen jakamisesta saatiin erinomainen esimerkki, kun noin 50 Skanskan asiantuntijaa esitteli parhaita käytäntöjään Helsingissä syyskuun puolessa välissä. Jokainen maa on kehittänyt tietomallintamista hieman erilaisella tavalla omista lähtökohdistaan, prosesseistaan ja asiakastarpeistaan lähtien.

Kaikki esitykset ja käytännöt olivat erinomaisia, mutta erityisesti esille nousivat mm.

  • Yhdysvaltojen kyky havainnollistaa tuotantosuunnitelmia ja työturvallisuutta.
  • Norjan kehittämät työmaiden ”BIM-kioskit” työntekijöiden käytössä.
  • Puolan pienlennokeilla tehtävät kartoitukset, joilla saadaan nopeasti mitattua ja mallinnettua suurten alueiden pintamuodot. Teknologian hyötyä havainnollisti se, että esim. 10 kilometrin pituinen tiealue voidaan mitata ja mallintaa muutamassa päivässä, mutta ennen siihen olisi mennyt vähintään kuukausi perinteisillä tekniikoilla. Mikä tuottavuushyppäys!
  • Englannissa taas erityistä on valtion voimakas panostus tuottavuuteen digitalisaation keinoin, mikä oli vauhdittanut nopeasti tietomallintamisen käyttöönottoa.
  • Suomessa on huippuosaamista erityisesti työmaakäytön ja mobiililaitteiden hyödyntämisen suhteen, ja meillä mallinnus oli ehkä kaikkein kattavimmin työmaiden käytössä.

Voinkin todeta, että digitalisaatio ja tietomallinnus ovat erittäin merkittävässä roolissa, kun rakennusalan tuottavuutta tosimielellä aletaan kehittämään ja vastaamaan Suomenkin hallituksen esittämään tuottavuushaasteeseen.
Aula_BIMSummit2 Puolan ständi_kopteri1
Tapahtuman huipensi tietomallintamisen aamiaisseminaari, johon oli kutsuttu kaikki Skanskan pääkonttorin työntekijät. Runsas osallistujajoukko saikin konkreettiset esittelyt näistä parhaista paloista ja osaamisen jakaminen konkretisoitui saman tien kehittäjiltä käytännön tekijöille. Tilaisuudesta välittyi kaikille vahva tunne siitä, että yhdessä olemme vahvoja ja kansainvälisyys on aidosti meidän kilpailukykytekijämme.

Tietomallinnus ei ole toki ainoa osaamisen jakamisen alue, vaan meillä Skanskassa on kymmenkunta erilaista globaalia osaamisverkostoa, jotka toimivat säännöllisesti ja pitävät vastaavanlaisia vuosittaisia verkostotapaamisiaan. Tämä antaakin meille mahdollisuuden tarjota asiakkaillemme maailmanlaajuista huippuosaamista.

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää