Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Entä jos työtä työmaalla johtaisikin nainen?

Skanska on rakennusalan yritys, joka haluaa tarjota niin miehille kuin naisille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja saada vastuullisia tehtäviä. Miesten mielestä näin pääsääntöisesti onkin, sillä henkilöstötutkimuksemme tulosten mukaan skanskalaisista miehistä 65 % on yhtä mieltä väitteen kanssa, että jokaisella skanskalaisella on tasavertaiset mahdollisuudet edetä urallaan. Mutta naisten näkökulmasta tilanne onkin eri: skanskalaisista naisista samaa mieltä on vain 53 %.

Naisten osuutta kuvaavat luvut ovat muutenkin karuja: Ylemmissä toimihenkilöissä meillä on naisia parikymmentä prosenttia, mutta työmaiden johtotehtävissä naisten osuus putoaa dramaattisesti. Surullinen totuus on, että tällä hetkellä Skanskassa ei ole yhtään naista työpäällikkönä, tulosyksikön johtajana tai aluejohtajana.

Tilanne on Skanskan osalta kaikkea muuta kuin hyvä, koska asiakkaidemme ja sidosryhmiemme päättäjien joukossa on yhä enemmän naisia. Jos henkilöstössämme ei ole samaa monimuotoisuutta kuin ympäröivässä yhteiskunnassa, uhkana on jopa se, ettemme ehkä ymmärrä asiakkaitamme tai pysty vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

Miksi naisia sitten näkyy niin vähän työmailla, kun kuitenkin rakennusalalle korkeakouluista ja ammattikorkeakouluista valmistuvista joka viides on nainen? Onko kyse siitä, että työmaalla työt alkavat seitsemältä aamulla, ja naisille on vaikea yhtälö mukauttaa lasten vienti päiväkotiin tällaiseen aikatauluun? Ovatko naiset liian arkoja tuomaan osaamistaan esiin ja onko itsekritiikki turhaan paljon miehiä kovempi? Onko meillä miehillä edelleen sellainen asenne, että se katkaisee naisten urakehityksen linjajohdon tehtävissä? Luulen, että nämä kaikki tekijät vaikuttavat naisten vähyyteen.

Johtajuus on kärsinyt inflaation – mutta sille voidaan tehdä jotakin

Rakennustyömaalla ei voi toimia vastaavana työnjohtajana ilman rakennusmestari- tai insinöörikoulutusta. Se on yksinkertainen fakta. Fakta on myös se, että rakennusalan hankkeiden johtamiseen liittyvä ydinosaaminen on ollut ja tulee aina olemaan teknistä osaamista. Tämä sulkee työmaan portit jo suurelta osalta naisia. Mutta miksi niistäkin naisista, jotka ovat päteviä rakennusmestareita tai rakennusinsinöörejä, harva etenee rakennustuotannon johtotehtäviin?

Ehkä kyse on arvomaailman muutoksesta, joka vaikuttaa työelämään ja sinne tuleviin uusiin sukupolviin sukupuolesta riippumatta. Johtajan työ näyttäytyy nuorille usein hankalana: pitkät työpäivät, ei aikaa harrastuksille tai perheelle, ei joustavia työaikoja, ihmisten johtamiseen liittyviä ongelmia ja kahnauksia, yksinäistä taloudellisen vastuun kantamista ja jatkuvaa tulosten mittaamista… Kuulostaako houkuttelevalta? Sitä minäkin. Tämän valossa ei isompi palkka tai komeammalta kuulostava tehtävänimike monen mielestä paljon lämmitä.

Ei ole kuitenkaan sanottua, että esimiestehtävien tarvitsisi olla tällaisia. Voimme muokata työolosuhteita niin, että vastuuta voi jakaa, päällikkö pääsee vaikuttamaan tiiminsä koostumukseen ja pystyy saavuttamaan järkevän tasapainon työn ja muun elämän välillä myös itse.

Olisiko dialogin paikka?

Dialogi_LogoJos työyhteisömme muuttaminen monimuotoisemmaksi olisi yksinkertainen asia, olisimme tehneet sen jo. Koska kyse on monimutkaisesta asiasta, jossa on paljon eri puolia ja näkemyksiä, muutos tapahtuu väistämättä hitaasti. Me Skanskassa emme kuitenkaan halua tyytyä katselemaan muutosta sivusta. Yksi tapa olla mukana muutoksessa on Dialogi 2015 -hanke, joka keskittyy erityisesti naisjohtajuuden edistämiseen tunnuslauseella ”Maailma on täynnä mahdollisuuksia, huipulla on vielä tilaa”.

Dialogissa mukana olevat yritykset, joista monet ovat asiakkaitamme ja alojensa eturivin yrityksiä, valitsevat sisältään kukin viisi naista, jotka saavat nostetta Aalto-yliopiston huippumentoreilta. He pääsevät myös keskustelemaan yrityksen johdon kanssa ura-ajatuksistaan sekä miettimään, miten heidän kaltaisiaan saataisiin yritykseen lisää.

Lisäksi yritykset käyvät dialogia opiskelijoiden kanssa, jotka ovat tulevaisuuden työelämän tekijöitä ja potentiaalisia johtajia. Yritysten sisällä ja ulkopuolella luodaan myös puitteet avoimelle keskustelulle siitä, onko sukupuolella väliä ja miten työelämästä voitaisiin tehdä parempaa sekä naisille että miehille.

Aion osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja odotan kiinnostuneena hankkeen tuloksia. Tärkeää on, että miehet ovat myös mukana tuomassa omat ajatuksensa peliin. Miehillä on kuitenkin suuri vaikutus siihen, kokeeko nainen kuuluvansa porukkaan työpaikalla siinä missä muutkin − tarvitsematta kuitenkaan muuttua yhdeksi äijistä.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää