Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Onnellinen töissä ja ylpeä siitä

Tutkimusten mukaan työn ja työnteon merkityksellisyys on Suomessa vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Samanaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot jatkavat kasvuaan. Yhtälö on epätoivoinen, jos samanaikaisesti haikailemme uusien innovaatioiden, pidempien työurien ja paremman tuottavuuden perään.

Yhtälön ratkaiseminen lähtee siitä, että työn tekemisen perusedellytykset ovat kunnossa ja työyhteisössä on hyvä henki. Selkeästi kerrotut odotukset ja osallistava työkulttuuri lisäävät ihmisten motivaatiota ja sitoutumista yritykseen. Tehdyllä työllä koetaan olevan merkitystä, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa työn suunnitteluun ja toteutukseen.

On vaikea olla hymyilemättä, kun näkee Skanskan jokavuotisen henkilöstötutkimuksen tuoreet tulokset. Meillä on ilmeisesti osattu tarttua juuri edellä luettelemiini oikeisiin aiheisiin. Henkilöstömme työtyytyväisyys on parantunut jo usean vuoden ajan ja on nyt erinomaisella tasolla. Ylpeys Skanskasta työnantajana sekä intohimo omaa työtä kohtaan näkyvät ihmisten sitoutuneisuutena, laadukkaina työsuorituksina, asiakastyytyväisyytenä sekä tuloksena viimeisen viivan alla. Tekemisen meininki näkyy ja kuluu.

Työssään viihtyvällä ei ole kiire eläkkeelle

Meillä on myös kokemusta ja näyttöjä siitä, että pitkäjänteinen ja sinnikäs työ jokaisen työntekijän työkyvyn säilyttämiseksi ja työuran jatkamiseksi kannattaa. Vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-ikä on Skanskassa 64 vuotta ja kaikki eläkelajit huomioiden 63,5 vuotta. Sairauspoissaolot ovat jopa kansallisella tasolla arvioiden alhaiset. Nämä asiat eivät todellakaan ole itsestään selviä etenkään rakennusalalla, jolla edelleen suurin osa tekijöistä työskentelee vaativissa fyysistä työkuntoa edellyttävissä tehtävissä.

Työkykyriskit voidaan ennakoida, ja työkykyä tukevia toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa. Tämä edellyttää kuitenkin jatkuvaa ja avointa keskustelua työntekijän, esimiehen ja muiden kumppanien kanssa. Näistä tärkeimpiä ovat työhyvinvoinnin asiantuntijat eli työterveyshuolto ja eläkevakuutusyhtiöt.

Aina ei sopivia vaihtoehtoja löydy kaikille työtehtävien muokkauksesta, kuntoutuksesta, ammattikokeilusta tai uudelleenkoulutuksesta huolimatta, mutta yleensä aktiivisten toimenpiteiden ja keskustelun avulla työssä jatkaminen onnistuu. Lähiesimiestyö on tässäkin avainroolissa: esimiehen toiminnan ja palautteen kautta työntekijälle välittyvä tunne, että minusta ja työkyvystäni välitetään aidosti, edistää vahvasti tyytyväisyyttä työhön.

Palkkaatko vain itsesi kaltaisia ihmisiä?

Paljon on vielä tehtävääkin, jos haluamme skanskalaisten tyytyväisyyden ja motivaation säilyvän vähintään samalla tasolla ja parantuvan. Asiakaskuntamme ja projekteillamme työskentelevät ihmiset ovat entistä monimuotoisempi joukko. Jokaisen tekijän osaamista arvostavan työyhteisön aikaansaaminen vaatii alitajuisista ennakkoluuloistamme luopumista ja tietoisuuden lisäämistä. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa kaikki otetaan mukaan yhteiseen porukkaan, ovat oikealla tavalla johdettuina tutkitusti huomattavasti tehokkaampia ja innovatiivisempia kuin samasta puusta veistetyt työyhteisöt.

Keskenään erilaisten ihmisten palkkaaminen ja yhteishengen rakentaminen kirjavassa joukossa edellyttää normaalia enemmän vaivannäköä. On se vain niin paljon helpompaa ja turvallisempaa palkata juuri itsensä kaltainen henkilö, jolla on sama koulutustausta, sukupuoli sekä toimintatavat. Se on kuin peiliin katsoisi. Mielipiteetkin ovat oletettavasti samat, joten olemassa olevat käytännöt jatkuvat ennallaan. Kaikki pysyvät tukevasti mukavuusalueensa sisällä. Ongelmiin tarjotut ratkaisutkin ovat aina niitä samoja – paitsi että voi olla, että jonakin päivänä ne eivät enää toimi.

Erilaiset ihmiset, osaaminen ja näkökulmat varmistavat kilpailukykymme tulevaisuudessa, joten näihin asioihin on tietoisesti panostettava. Muuten meitä uhkaa näivettyminen ja jääminen ketterämpien jalkoihin.

Selkeät tavoitteet, mielekäs työ, hyvä me-henki sekä ylpeys Skanskasta työnantajana näkyvät ja kuuluvat myös ulospäin. Viime viikolla julkaistussa korkeakoulutettujen ammattilaisten työnantajakuvatutkimuksessa Skanska oli tekniikan alan työnantajista 13. houkuttelevin työnantaja. Sijoituksemme kohosi peräti 56 sijaa viime vuodesta. Olimme myös paras rakennusalan yritys tällä listalla. Mikäs sen selvempi näyttö siitä, että kannattaa jatkaa valitsemallamme tiellä.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää