Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Rakennetaan Suomi älykkääksi

Vuosittainen rakennus ja kiinteistöalan vaikuttajien huipputapahtuma Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi* pidettiin 18.11. Finlandia-talolla. Teemana oli älykkääksi rakennettu kilpailukykyinen Suomi. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti teknologian, älykkyyden ja innovaatioiden hyödyntämiseen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Tilaisuudessa esiteltiin rakentamisen älykkyyttä useasta eri näkökulmasta.

Oulusta esiteltiin Hiukkavaaran alueen integroitu kaupunkikehittämisen hanke INURDECO, jossa Skanskakin on ollut mukana. Sen keskeistä antia oli erilaisten vuorovaikutusmenetelmien ja digitaalisen 3D-mallintamisen hyödyntäminen asemakaavasuunnittelussa.

Arkkitehtisuunnittelun älykkyyttä pohtinut esitelmä päätyi tulokseen, jossa tehokas tietomallipohjainen suunnittelu ja älykäs suunnitteluratkaisu muodostavat toimivan ja asiakkaiden tarpeet täyttävän kokonaisuuden. Esimerkkikohteessa oli käytetty muunneltavia pohjaratkaisuja, jotka mahdollistivat erilaisten asumistarpeiden toteuttamisen samaan perusratkaisuun.

Omassa esityksessäni pureuduin älykkääseen rakentamiseen, jota konkretisoin näyttämällä esityksen alussa videon tietomallintamisen käytöstä työmaalla.

Videon jälkeen kerroin tietomallintamisen ja siihen perustuvan teollisen rakentamisprosessin hyöty- ja soveltamistavoista. Tietomalleja voi hyödyntää mm. työturvallisuudessa, suunnittelun laadun parantamisessa, tuotannonsuunnittelussa, ympäristöanalyyseissa ja mallintamiseen perustuvissa moduulirakenteissa. Tästä aiheesta voit lukea lisää blogikirjoituksestani ”ICT-ala näkyy vahvasti myös työmailla”.

Vaikka todennäköisesti Suomi onkin tällä hetkellä johtava maa tietomallien käytössä, emme saa unohtaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tästä hyviä esimerkkejä löytyy keväällä päättyneestä RYM PRE -ohjelmasta. Kirjoittelin aiheesta tämän vuoden toukokuussa blogissani ”SHOKKItuloksia tietomallintamisen hyödyntämisestä työmaan arjessa”. Yhteenvetona ja vakavana kehotuksena rakentamis- ja kiinteistöalalle esitin nykyisten, varsin toimivien tietomallityökalujen tehokasta käyttöönottoa. Aiheesta kirjoitti myös Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti syyskuussa blogissaan ”Huippututkimuksen huumaa vai kädet saveen?”.

Päivän päätteeksi saimme kuulla erinomaisen vision automaatiosta ja erityisesti robotiikasta Jufo Peltomaalta, joka on pioneeri erityisesti jätteidenkäsittelyn robottien kehittämisessä. Tästä puheenvuorosta yleisölle heitettiinkin ajatus, miksi emme alkaisi soveltamaan robotteja rakentamisessa? Asiaa käsitelläänkin lisää kesäkuussa 2015 Oulun Yliopiston järjestämällä robotiikan ja automaation kansainvälisessä konferenssissa, jonka järjestelyihin myös Skanska osallistuu.

Erinomaisen tilaisuuden anti mielessämme, tähtäämme vuoteen 2015, ja odotamme tietomallintamisen käytön leviävän voimakkaasti erityisesti kiinteistöjen omistajien taholla.

* Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin tavoitteena on varmistaa sekä kiinteistö- ja infrastruktuurin kehittäminen ja kunnossapito tulevina vuosina sekä yleisesti alan tulevaisuudesta huolehtiminen.

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää