Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

”Siirrytään pimittämisestä Bimittämiseen”

Tietomallintaminen (BIM) oli yhtenä pääteemoista vuosittaisilla Betoniteollisuuden ja Betoniyhdistyksen järjestämillä Betonipäivillä. Sain tilaisuuden esitellä yli kolmesataapäiselle osallistujajoukolle Skanskan tapaa hyödyntää mallintamista, minkä jälkeen käytiin asian tiimoilta paneelikeskustelu.

Omassa puheenvuorossani toin esille, että Skanska teettää tietomallisuunnitelmat lähestulkoon kaikista omaperusteisista ja suunnitteluvastuullamme olevista kohteista, olkoot ne sitten asuntoja, liike- tai toimitiloja. Skanskassa olemme tehneet asian parissa töitä jo lähes 10 vuotta. Tällä päätöksellä on perustelunsa ja käytännössä todennetut hyötynsä, sillä alkuvaiheissa pystymme optimoimaan suunnitelmat:

  • tontinkäytön,
  • energiankulutuksen,
  • toiminnallisuuden,
  • laadun,
  • ulkoisen ilmeen,
  • ja ennen kaikkea kustannusten suhteen.

Tarkastamme suunnitelmat virheiden poistamiseksi jo suunnittelun aikana mallien yhteensovituksella. Käytämme malleja määrälaskennassa, joka tehostuu ja nopeutuu merkittävästi. Myös betonielementeistä raudoitteineen saadaan tarkat määrätiedot hankintaan.

Valmistelemme työmaille tuotantomallit, joista työmaamestarit saavat havainnolliset 3D-detaljit sekä määrä- ja mittatietoja. Teemme mallien avulla havainnollisen työmaan työturvallisuus- ja aluesuunnitelmat. Seuraamme runkovaiheen edistymistä mallien avulla havainnollisesti, mikä on ollut erityisesti tilaajien mieleen. Viemme mallit jopa työmaalle tablet-tietokoneilla käytettäviksi, mikä tehostaa erityisesti mestarien ja mittamiesten ajankäyttöä.

Kokonaisuutena kaikki tämä palvelee laadun parantamista ja tuottavuuden kehittämistä. Hyötyjä on siis lukuisia ja pelkästään voitettavaa.

Paneelikeskustelussa Skanskaa eli rakentajaa edusti tietomallintamisen osaamiskeskuksen vetäjä Juha-Matti Kujanpää.  Muita panelisteja edustivat rakennuttaja (Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto), suunnittelutoimisto (Sweco Finland), terästoimittaja (Celsa Steel Service) kuin ohjelmistoedustaja (Tekla).

Paneelikeskustelu vahvisti, että suunta on oikea ja muutkin toimijat ovat menossa kovasti samaan suuntaan. Panelistit olivat yhtä mieltä, että malleista on hyötyä ja niiden käyttö lisääntyy nopeasti. Todettiin, että mallintaminen ei ole ikä- vaan asennekysymys. Pitää vain olla halua ja uteliaisuutta uuden oppimiseen! Kaikki näkivät myös  tärkeänä, että vanhoista toiminta- ja ajattelutavoista luovutaan ja otetaan täysi hyöty irti uudesta yhteistyöhön ja läpinäkyvään tiedonvaihtoon perustuvasta toimintavasta. Kuten eräs panelisti osuvasti sanoi: ”Lopetetaan tiedon pimittäminen ja siirrytään Bimittämiseen!”

Lisätietoja mallintamisen käytännöistämme löydät:  www.skanska.fi/tietomallintaminen

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää