Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Nolla tapaturmaa – älä unta näe?

Yksi Skanskan maailmanlaajuisista tavoitteista on nolla tapaturmaa. Kun se asetettiin 10 vuotta sitten, elimme työturvallisuuden kannalta aivan erilaisessa maailmassa: rakennusalan tapaturmatilastot olivat synkkää luettavaa ja erilaiset loukkaantumiset olivat arkipäivää. Monen mielestä nolla tapaturmaa oli täydellistä utopiaa.

Nykyään rakennusalan turvallisuustaso on parantunut huimasti. Silti erot alan eri toimijoiden välillä ovat valtavia: parhaat yritykset hienosäätävät turvallisuuden nyansseja, kun taas pieniltä urakoitsijoilta puuttuvat usein aivan perusaineksetkin, kuten turvalliset telineet, putoamissuojaus ja kypärät.

Tänä vuonna Skanskan työmailla on sattunut alle viisi vähintään yhden päivän poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmataajuuslukuun sisältyvät sekä Skanskan omien työntekijöiden että aliurakoitsijoiden tapaturmat. Luku on Suomen rakennusalalla erittäin alhainen, mutta se ei vielä suinkaan riitä. Skanskan Suomen-toiminnot ovat päässeet kansainväliselle tasolle, kun vertaamme itseämme konsernin muihin maihin. Meillä on kuitenkin vielä kosolti tehtävää, jos haluamme olla huippujen joukossa. Vuoden 2014 tapaturmataajuuden välitavoitteemme on 2,7, joten meillä on matkaa kuljettavana siinäkin mielessä.

Tapaturmat eivät satu itsestään

Jokuhan voisi tähän kyynisesti todeta, että nollaan tapaturmaan ei voida koskaan päästä. Onhan Skanskakin tehnyt kymmenen vuotta järjestelmällistä työtä työturvallisuuden hyväksi, eikä nolla ole vieläkään aivan käden ulottuvilla. Meillä on kuitenkin yksiköitä ja hankkeita, joissa on työskennelty ilman tapaturmia jopa yli kaksi vuotta putkeen! Ei ole mitään syytä, miksi muutkin eivät pystyisi siihen.

Meidän työturvallisuusponnistelujemme taustalla on ajatus, että yksikään tapaturma ei vain tapahdu itsestään. Tapaturma tarkoittaa aina, että jokin ei ole mennyt kohdalleen: työskentelyolosuhteet, käytetyt työ- tai suojavälineet tai tehtäväsuunnittelu ovat olleet puutteelliset. Meidän tehtävämme on varmistaa, että turvallisen työskentelyn edellytykset täyttyvät. Ei kerta kaikkiaan saa olla niin, että ihmiset joutuvat pelkäämään tapaturmien uhkaa työpaikallaan tai kokevat, että he eivät osaa tai pysty toimimaan turvallisesti.

Asiantuntijavoimat eivät riitä

Rakennustyöntekijöiden ja työnjohdon osaamisen ja yrityskulttuurin kehittäminen on oleellinen asia, kun viedään työturvallisuutta seuraavalle tasolle. Ei riitä, että ihmisille vain ojennetaan turvallisia työvälineitä ja sanotaan, että käyttäkää näitä. Eikä turvallisuutta rakenneta pelkästään asiantuntijavoimin.

Yritys luo puitteet turvalliselle toiminnalle, mutta jokaisen työntekijän ja toimihenkilön tehtävä on huolehtia myös itse omalta osaltaan, että turvallisuudesta pidetään kiinni. Työturvallisuus ei myöskään ole mikään erillinen asia, vaan sen tulee olla integroituna yrityksen toimintatapoihin, järjestelmiin ja johtamiseen. Tämä vaatii yhtä lailla henkilöstöltä kuin johdolta kurinalaisuutta – joka päivä.

Skanskan visiossa 2020-luvun rakennustyömaalla kaikki hankkeessa mukana olevat osapuolet ymmärtävät työturvallisuuden merkityksen ja ovat turvallisuudessa samalla viivalla. Rakennusalan toimijat Skanska mukaan luettuna tekevät yhdessä työtä sen eteen, että visio toteutuu. Rakennusteollisuudella onkin oma Työtapaturmat nollaan 2020 -ohjelma, joka käytännössä edellyttää, että jokainen yritys vähentää vuosittain tapaturmiaan 30 prosenttia. Se on kova, mutta mahdollinen tavoite.

Lue lisää Skanskan työturvallisuustyöstä verkkosivuiltamme.

Tuomas Särkilahti

Tuomas Särkilahti

Olen ollut Skanskassa vuodesta 1997, jolloin aloitin hankintainsinöörinä. Sitä ennen olin ollut viisi vuotta tutkijana TKK:lla. Nykyään olen Skanska Oy:n toimitusjohtaja.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää