Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Kestävän kehityksen huomioimisella saadaan lisäarvoa

Tiesitkö, että 40 % vuosittaisesta energian kulutuksesta tapahtuu rakennuksissa? Oletko kuullut, että rakennukset kuluttavat kolmanneksen maapallon käytetyistä luonnonvaroista ja tuottavat kolmanneksen kaikista kasvihuonekaasuista? Juomakelpoisesta vedestä rakennukset nielaisevat 12 %. Vietämme sisätiloissa ajastamme 80–90 prosenttia ja suurimman osan ajastamme rakennetussa ympäristössä: Asuinalueilla, kaupunkikeskustoissa, rakennuksissa, pihoilla, puistoissa, liikenneväylillä tai muissa paikoissa, jotka ovat ihmisten muokkaamia. Ei siis ole aivan yhdentekevää, miten rakentamista tehdään. Rakennettu ympäristö ja rakentamisen laatu vaikuttavat meihin kaikkiin. (Tiedon lähteenä Perez-Lombard, et al., 2008, UNEP, 2003, Hoffman & Rebecca, 2008, Hussein, et al., 2012)

Tällä hetkellä puhutaan paljon kestävästä kehityksestä ja rakennusalalla erityisesti ympäristötehokkuudesta. Tämä tulisikin pitää mielessä, kun projektia tai aluekehityshanketta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Kestävä rakentaminen ei ole vain sertifikaattileima, joka pistetään rakennuksen kylkeen sen valmistuessa. Kestävä rakentaminen on kokonaisuuden hallintaa koko rakennusprosessin läpi.

Millaista lisäarvoa kestävän kehityksen mukainen rakentaminen luo?

Tontin sijainti ja sen käytön jäsentely ovat pitkäaikaisia päätöksiä, joten niitä on mietittävä tarkkaan hankkeen alkuvaiheessa. Hyvä sijainti hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita ja palveluja. Tämän jälkeen mietitään, miten rakennukset sijoitetaan tontille. Rakennuksen suuntaamisella voidaan vaikuttaa mm. rakennuksen lämpökuormaan ja tuuliolosuhteiden hallintaan. Nämä päätökset vaikuttavat paitsi käytettävyyteen ja viihtyisyyteen, myös energiatehokkuuteen.

Ympäristötehokkuus yhdistyy monien mielessä ensimmäiseksi energiankäyttöön, johon liittyen rakennuksen taloteknisillä ratkaisuilla on merkittävä rooli. Ei kuitenkaan riitä, että tekniikka suunnitellaan ja asennetaan paikalleen laadukkaasti. Käyttöönoton jälkeen järjestelmiä tulee seurata ja säätää. Esimerkiksi Skanskatalon kohdalla Skanskan oma talotekniikkaosasto hoitaa suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös seurannan ja optimoinnin. Tällä palvelulla on varmistettu suunnittelutavoitteiden täyttyminen, hyvä sisäilmasto ja kulutkin on saatu pidettyä kurissa, kun järjestelmät on säädetty vastaamaan käyttötarpeita.

Suunnitteluvaiheessa tehdyt fiksut ratkaisut tuovat ylläpito- ja kustannussäästöjä käyttövaiheessa. Muuntojoustavuus ja päivänvalon hyödyntäminen lisäävät käyttömukavuutta, käyttömahdollisuuksia ja viihtyisyyttä. Tarkasti valitut rakennusmateriaalit pitävät pintansa, sisäilma säilyy hyvänä ja remontti- tai purkuvaiheessa materiaaleja voidaan kierrättää.

Rakennusten osuus kansallisomaisuudesta on RAKLIn mukaan 60 prosenttia. Ei siis ole aivan sama minkälaisia rakennuksia kehitämme ja rakennamme, vaikka emme olekaan yleensä mukana rakennuksen käyttövaiheessa. Meidän on kannettava vastuu siitä, mitä teemme. Ympäristötehokkuus on tarkkaan harkittuja päätöksiä, toimivia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Tällöin tuloksena on paitsi kestävää liiketoimintaa ja arvoa Skanskalle, myös arvoa asiakkaalle ja yhteiskunnalle.

Lisää tietoa Skanskan ympäristötyöstä saat verkkosivuiltamme.

Mia Andelin

Mia Andelin

Kirjoittaja toimi Skanskalla vuosina 2008-2020. Viimeisimmässä roolissaan Skanskalla Mia toimi ympäristöpäällikkönä vastaten Suomen toimintojen ympäristöasioista kattaen niin työmaan tuen kuin strategian laadinnan ja kaiken siltä väliltä.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää