Vastuullisuus

Skanskan blogi:

Puhumalla ja kuulemalla rakennetaan terve työyhteisö

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ylilääkäri Riitta Sauni vaatimus terveydelle haitallisen henkisen kuormituksen vähentämisestä työssä on enemmän kuin aiheellinen.

Rakennusala on tunnetusti fyysistä terveyttä rasittava ala. Merkittävimpänä työkykyriskinä ovat yrityksessämme olleet juuri tuki- ja liikuntaelinvammat ja -sairaudet, joita olemme sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti pyrkineet ehkäisemään oikeiden työtapojen, uusien työtä helpottavien laitteiden ja koneiden sekä mukautettujen työskentelymahdollisuuksien avulla. Tuloksia on syntynyt; tästä kiitos toimivan yhteistyön niin työterveyshuollon kuin eläkevakuutusyhtiönkin kanssa. Olemme kyenneet tunnistamaan entistä varhaisemmassa vaiheessafyysistä terveyttä ja sitä kautta työkykyä vaarantavat oireet, ja myös siksi olemme voineet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ajoissa.

Mutta niinpä vaan maailma muuttuu myös rakennusalalla ja uudet haasteet ovat meilläkin; henkiseen kuormitukseen ja jaksamiseen liittyvät diagnoosit ovat viime vuosien aikana kasvaneet myös meillä, niin työmailla kuin toimistoilla työskentelevien osalta. Olemme taas kerran eläneet raskaat ajat YT-neuvotteluineen ja irtisanomisineen, mitkä ovat vaikuttaneet varmasti jokaisen henkilön jaksamiseen työpaikalla. Jos et itse ole joutunut irtisanomisen tai lomautuksen kohteeksi, pelko työpaikan menetyksestä elää silti ja poislähteiden työtkin tulisi jonkun tehdä. Myös huoli työkaverin tai koko työyhteisön jaksamisesta on monella mielessä, eivätkä nämä huolet aina valitettavasti poistu ajatuksista työpaikalta kotiin lähdettäessä. Riski sairastumiselle ja työkyvyn vaarantumiselle on siis huomattava.

Jotain olemme kuitenkin oppineet edellisistä vastaavista ajoista: hyvän esimiestyön ja asioiden puheeksi ottamisen merkityksen. Mitä enemmän vaikeista ja hankalista asioista voidaan puhua, sitä enemmän voimme yhdessä löytää ratkaisuja ja mahdollisuuksia jokaiselle. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään yksittäisen työntekijän ongelmien ratkaisusta, vaan myös organisaatio- ja ryhmätason toimintatapojen muutoksesta.

Myönteisen ilmapiirin aikaansaaminen, onnistumisten huomioiminen ja esille nostaminen, suvaitsevaisuuden lisääminen sekä virheistä yhdessä oppiminen rakentavat jaksavaa ja työkavereita kannustavaa työyhteisöä. Välitön palaute hyvin tehdystä työstä, jokaisen huomioiminen ja mukaan ottaminen työyhteisössä sekä keskinäinen kunnioitus ovat asioita, joista itse kukin meistä voi aloittaa vaikka heti. Tästä aiheesta voit lukea lisää Skanskan työhyvinvointipäällikkö Helena Pekkasen blogista ”Kenen vastuulla on työyhteisön hyvinvointi?

Olemme hyödyntäneet Skanskassa myös seuraavia toimenpiteitä, joilla voimme ennaltaehkäistä ja vaikuttaa henkiseen kuormittumiseen:

  • vuosittaiset kehitys- ja työntekijäkeskustelut
  • työmäärän ja työajan seuraaminen
  • varhaisen tuen mallin hyödyntäminen esim. sairauspoissaolojen lisääntyessä tai sairauspoissaololta työhön palatessa
  • tasa-arvo ohjelmamme ja siihen liittyvät käytänteet (esim. epäasiallisen kohtelun ehkäisy, työn joustomahdollisuudet)
  • systemaattinen esimieskoulutus
  • ennakoiva ja tehokas henkisen hyvinvoinnin huomioiva työterveyshuolto
  • mentoroinnin ja coachingin käyttö
  • Puhutaanpa-toimintatapamme, joka perustuu myönteisen ja rakentavan palautteen vastaanottamiseen ja antamiseen.

Jokaista meistä tarvitaan ennaltaehkäisemään henkisen kuormituksen syntymistä työyhteisössä: puhumalla, kuuntelemalla ja kannustamalla toinen toistamme. Ihmisenä ihmiselle.

Lue lisää työhyvinvointityöstä Skanskassa

 

Työelämä 2020

Tämä kirjoitus on osa Suomen hallituksen Työelämä 2020 -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää osoitteessa www.tyoelama2020.fi.

Kirsi Mettälä

Kirsi Mettälä

Toimin tällä hetkellä koko Skanska-konsernin henkilöstöjohtajana. Aloitin Aloitin tammikuussa 2018 Skanska AB -konsernin henkilöstöjohtajana. Skanska-urani alkoi Suomen talousosastolta vuonna 1994, ja siirryin henkilöstöyksikköön vuonna 1999. Siellä olenkin työskennellyt useammassa eri tehtävässä. Vuodesta 2006 aloitin Skanska Oy:n johtoryhmän jäsenenä vastuullani Skanska Suomen henkilöstö- ja viestintäasiat, ja näistä tehtävistä siirryin nykyiseen tehtävääni.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää