Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Skanskan kansainvälisyys takaa osaamisen kaiken tyyppisissä hankkeissa

Skanska toimii aktiivisesti Pohjoismaiden lisäksi myös mm. Isossa-Britanniassa, Tšekeissä, Puolassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden hyödyntämiseen. Skanskasta tuskin löytyy sellaista rakennusprojektia, jota ei jossain maassa olisi jo tehty, olkoon se sitten vaikka tunnelin teko jäädytettyyn maaperään, monimutkainen siltaratkaisu, matalaenergiatoimistotalo tai elinkaarimallilla toteutettava moottoritie. Skanska onkin omimmillaan voidessaan tarjota teknisesti ja taloudellisesti haastavia ratkaisuja kansainvälistä osaamista hyödyntäen.

Jotta tämä onnistuisi kaikissa maissa, on tiedon- ja kokemusten vaihto Skanskassa organisoitu sisäisten verkostojen avulla. Tutkimus- ja kehitystyötä johtaa Tukholman toimistolle sijoitettu T&K-osasto, jonka johtaja Kyösti Tuutti on myös osa-aikaisesti Lundin Yliopiston professori. Kyöstillä onkin erinomaiset suhteet alan johtaviin yliopistoihin eri puolilla maailmaa. T&K-osaston tehtävänä on varmistaa, ettei rakentamisessa oteta teknisiä riskejä. Osasto jakaa teknistä asiantuntemusta kaikille liiketoimintayksiköillemme ja, toimii linkkinä yliopistojen sekä tutkimuslaitosten asiantuntijoihin. Lisäksi se koordinoi teknisiä erityisasiantuntijaryhmiä, kuten kosteudenhallinta, energiateknologia ja teiden rakentaminen.

Oman asiantuntemuksen lisäksi Skanskalla onkin käytettävissään yli 50 eri maassa toimivan tutkimuslaitoksen tai yliopiston asiantuntijaverkostot. Tiedonsiirrosta käytäntöön pitävät huolen kunkin maan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vastuuhenkilöt, jotka muodostavat kansainvälisen tutkimus- ja innovaatiot -asiantuntijaryhmän. Tämä ryhmä jakaa osaamisen ja tulokset keskenään ja koordinoi Skanska-konsernissa tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä. Lisätietoja  Skanskan tutkimus- ja kehitystoiminnasta globaalisti ja Suomessa löytyy nettisivuiltamme.

Edellä mainitun lisäksi Skanskalla on lukuisia alakohtaisia osaamisverkostoja eli asiantuntijaryhmiä. Ryhmiä on perustettu esimerkiksi tietomallintamisen eli BIMin ympärille, sairaalarakentamiseen, tuottavuuden kehittämiseen, kestävän kehityksen rakentamiseen ja tuulivoimarakentamiseen (esim. El Toro Wind Farm Chilessä).

Erittäin paljon osaamista ja kehitystyötä sisältyy myös vaativiin rakennushankkeisiin, joissa teknisen ja tuotannollisesti edullisen ratkaisun kehittäminen on osa Skanskan tarjousprosessia ja kilpailuetua. Asiantuntijoidemme avulla muodostettu ratkaisuesitys on usein alkuperäistä edullisempi myös tilaajalle. Esimerkkejä Skanskan eri maissa tehtävistä vaativista projekteista löytyy Skanskan verkkosivuilta.

Kokonaisuutena paras hyöty kansainvälisestä osaamisestamme siirtyy asiakkaallemme. Olkoon hanke millainen vain, voimme olla varmoja siitä, että parhaita esimerkkejä ja tutkittuja ratkaisuja on hyödynnetty.

Kansainvälinen T&K-verkosto kokoontui syyskuun puolivälissä Helsingissä. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla oli erityisesti innovaatiotoiminta ja -kulttuuri Skanskassa sekä eri maiden parhaat esimerkit uusista innovaatioista. Kokouksen yhteydessä verkosto vieraili myös Yhdysvaltojen Helsingin suurlähetystön Innovation Centerissä, jossa esiteltiin erityisesti korjausrakentamisessa käytettyjä ympäristö- ja energiatehokkaita ratkaisuja.

Tietomallintamista on hyödynnetty mm. Kauppakeskus Puuvillan rakentamista

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää