Kehitystoiminta

Skanskan blogi:

Miten rakennusala hyödyntää uutta teknologiaa?

Rakennusala elää isoa muutos- ja kehitysvaihetta. Uusi teknologia tarjoaa  paljon mahdollisuuksia vastata asiakkaidemme tarpeisiin – voimme esimerkiksi havainnollistaa tulevia tiloja realistisen näköisillä tutustumiskierroksilla rakennuksen virtuaalimallissa tai suunnittelemaan toimivampia ja viihtyisämpiä kaupunkiympäristöjä.

Toisaalta teknologia on apuna kun pyritään vastaamaan haasteisiin, joita esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta on tuonut rakennus- ja kiinteistöalalle.

Rakenteet ja tekniikka monimutkaistuvat, ja nykyaikaisessa toimistorakennuksessa on huimasti enemmän teknologiaa ja laitteistoja kuin parikymmentä vuotta sitten rakennetussa. Esimerkiksi Skanskan toimistokohteessa Manskun Rastissa olemme hyödyntäneet viimeisintä teknologiaa.

Skanska mukana useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa

Skanskan liiketoiminnan tärkeänä kulmakivenä on jatkuva uudistuminen. Kehitystoiminnassa panostamme erityisesti tuottavuuteen, ympäristöteknologian ja tiedonhallintaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sekä omia Tekesin tukemia kehityshankkeita että osallistumista lyhyen ja pidemmän tähtäimen tutkimus- ja kehitystyöhön tutkimuslaitosten ja yliopistojen hankkeissa asiantuntijoina ja käytännön testaajina.

Merkittävää työtä tehdään Tekesin rahoittaman rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö RYM Oy:n ensimmäisessä PRE-tutkimusohjelmassa (Built Environment Process Re-engineering). Tutkimusohjelman johtoryhmän puheenjohtajana osallistun ohjelman luotsaamiseen  tiiviisti. Skanska johtaa omaa työpakettia, joka keskittyy rakentamisen eri osapuolten välisen tiedonhallinnan tehostamiseen.

PRE-ohjelman tutkimustyö on paitsi vauhdittanut teknologian murrosta ja liiketoimintalogiikan muutosta, myös avannut ja osoittanut tavoitetason seuraavalle vaiheelle. Mittava tuottavuuden parantaminen informaatioteknologian, teollisen rakentamisen ja automaatioteknologian keinoin on mahdollista kun toimitaan tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, rakentajien, tuoteosatoimittajien ja asiakkaiden kanssa.

PRE-ohjelman avulla saadaan myös koulittua rakennusalaa tuntevia tutkijoita, joita ilman tähän tulevaisuuden visioon ei päästä.

Tietomallintaminen mullistaa rakentamisen

Erityisesti PRE-ohjelman keskiössä tietomallintamisessa ja tiedonsiirrossa (*) on otettu isoja harppauksia eteenpäin.  Suomi onkin nykyisin tietomallintamisessa maailman kärkitasoa.

Tietomallintamisen käyttöönotto muuttaa nopeasti alan toimintatapoja. Skanskassa tietomallintamisen työkalujen käyttöönotto laajenee kaiken aikaa. Rakennusten ja rakenteiden suunnittelu teetetään pääsääntöisesti tietomallintamalla ja tietoa käytetään prosessien eri vaiheissa. Suunnitelmien lukeminen tablettitietokoneiden avulla on jo joillakin työmailla koekäytössä.

Skanskan käyttämä mallinnusteknologia mahdollistaa virtuaalikierrokset tulevissa tiloissa tai esimerkittämään kaupunkisuunnittelun vaihtoehtoja. Mallit pystytään esittämään jopa 3D-muodossa kuten uusimmassa elokuva- ja tv-tekniikassa. Eikö tämäkin ole osoitus siitä, että rakennusala pystyy luomaan huipputeknologiaa?

Mitä hyötyä tutkimus- ja kehityshankkeista on?

Rakennusalalla on merkittävä rooli kansantaloudessa ja se koskettaa jollakin tavoin kaikkia ihmisiä. Lisäksi rakennuksiin ja rakenteisiin on investoituna merkittävä osa kansallisvarallisuuttamme. Rakennusalan velvollisuutena on siis panostaa jatkossakin tutkimus- ja kehitystoimintaan, jotta varallisuus säilyttäisi arvonsa mahdollisimman hyvin ja kestävällä tavalla.

Tutkimus- ja kehitystyö on alalle välttämätöntä. Ei kuitenkaan ole realistista odottaa, että se johtaisi heti merkittäviin uusiin sovelluksiin. Tyypillisesti perus- tai soveltavan tutkimuksen käytäntöön vieminen kestää vähintään viisi vuotta, usein pidempäänkin.

Rakennusalalla on valtava tehostamispotentiaali, ja siihen on pureuduttava kiinni.

Alaa vie eteenpäin kaikkein eniten se, että toimijoilla on yhteinen visio tulevaisuuden laadukkaasta, tehokkaasta, ympäristöystävällisestä ja kustannustehokkaasta rakennusalasta. Tämän vision saavuttamiseksi on meidän kehitysihmisten inspiroivaa ponnistella.

Jos sinulle heräsi kiinnostus blogissa käsitellyistä aiheista, niin täältä löydät lisätietoa:

 

  * Tietomallintaminen = BIM eli Building Information Modeling

Ilkka Romo

Ilkka Romo

Olen ollut reilut kymmenen vuotta Skanskassa kehittämistehtävissä, ensi alkuun tietomallintamisen eli BIMin parissa, mutta nykyisin laajemmin tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä toimintajärjestelmästä vastuussa.

Kirjoittajan tekstit

Lue lisää