Töissä Skanskassa

Skanskan blogi:

Hyvään tiimiin kuuluu hyvä esimies

Näin koulujen alkaessa muistuvat omat kouluajat mieleen, ja erityisesti se, minkälaiset vaikutukset oppiaineilla ja niitä vetävillä opettajilla oli minuun. Kielet ja matematiikka toimivat hyvin, suurilta osin opettajien ansiosta, kun taas historian päivämäärät tai biologian äksät, yyt ja zetat eivät menneet kaaliin ollenkaan. Ala-asteen ja yläasteen jälkeen kunnioitus opettajia kohtaan kasvoi, tai ainakin niitä kohtaan, jotka sen mielestäni ansaitsivat. Opetustavat ja opiskelijoille annettu huomio vaikuttivat myös siihen, miten mielekkääksi opittava asia tuli ja miten se painui mieleen. Kaikki eivät kuitenkaan ole syntyneitä opettamaan vaikka niin haluaisivatkin.

Sama pätee mielestäni myös työelämään. Kunnioitus esimiestä tai -miehiä kohtaan on toki kehittynyt kouluajoista, mutta käytäntö on sama. Esimiehellä on suuri vaikutus omaan työhöni, tai ainakin omaan jaksamiseeni ja motivaatiooni. Se, miten paljon esimies kurkkii olan takaa tai antaa tehdä rauhassa omat työtehtävät vaikuttaa ainakin omaan työviihtyvyyteeni. Esimies johtaa omaa tiimiään, mutta tämä ei mielestäni poista alaisen mahdollisuutta johtaa esimiestä: avoin keskustelu omista työtehtävistä ja työtavoista voi tuoda paljonkin parannuksia alaisen työmotivaatioon.

Millainen sitten on hyvä esimies? Esimiehen tulisi ainakin ottaa huomioon millaisia hänen omat alaisensa ovat. Meitä on yhtä monta persoonaa ja erilaista tekijää kuin on ihmisiäkin. Kun jokainen tekee töitä omalla tavallaan, voi kultaisen keskitien löytäminen kaikille tiimissä olla haastavaa, mutta ennen pitkää palkitsevaakin.

Ainakin omat työtehtäväni kulkevat paremmin, kun tiedän mitä esimieheni tahtoo, ja luulisin asian olevan näin myös toisinpäin. Hyvä esimies on omasta mielestäni sellainen, joka luottaa ja antaa tilaa työn tekemiselle, mutta tarpeen vaatiessa ohjaa ja opastaa.

Hän kuuntelee ja kyselee, mutta osaa myös lukea minua silloin, kun tarvitsen apua enkä osaa sitä pyytää. Hän ei osoita jokaista virhettä, vaan kysyy miten päästään haasteista eteenpäin. Hän pyrkii näkemään minun vahvuuteni ja opastaa parantamaan heikkouksiani. Hän kehittää myös omaa toimintaansa ja esimiestaitojaan, koska kuten kaikki eivät synny opettajiksi niin eivät myöskään esimiehiksi.

Millainen sinusta on hyvä esimies?

Mari Alila

Mari Alila

Pidän itseäni vieläkin uutena, vaikka nyt kun laskee, niin 9 kuukautta olen jo ehtinyt täällä pyörimään – sehän on jo sikiöstä ihmiseksi kasvamisen ikä! Aloitin siis huhtikuussa 2011 Skanska Oy:n henkilöstöassistenttina vuorotteluvapaasijaisena. Edellinen työpaikkani oli 18 hengen yhdistys, jossa ensimmäisenä päivänä pahoiteltiin, että 2 henkilöä on poissa toimistolta ja pääsen heidät tapaamaan vasta seuraavana päivänä.

Kirjoittajan tekstit

Keywords

Lue lisää